Ægtepagt, bodeling og rådgivning om ægtefællers og samlevendes økonomiske forhold

Nørregaard Advokatfirma kan du få rådgivning om ægtefællers og samlevendes økonomiske forhold.

Ægtefællers økonomiske forhold – nye regler på vej

Den grundlæggende regel om ægtefællers økonomiske fællesskab i form af ligedeling af formuerne ved ægteskabets ophør gælder fortsat. og det gør den stadig efter at den nye ”Lov om ægtefællers økonomiske forhold” trådte i kraft den 1. januar 2018.

Den nye lov forsøger at samle reglerne i et mere enkelt og tydeligt sprog. Således er det nemmere at forså for den enkelte. Samtidig er målsætningen at skabe et forudsigeligt system med rimelige løsninger for flertallet af ægtefæller.

Både nu og med den nye lov har der været et udtalt behov for at ændre på udgangspunktet om ligedeling. Det ske ved etablering af ægtepagter om særeje, jf. straks nedenfor.

Særeje – ægtepagter

Med en ægtepagt om skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje (eller kombinationssæreje) kan man på forskellig vis fravige udgangspunktet om ægtefællernes ligedeling af formuerne ved skilsmisse.

Med den nye lov udvides disse muligheder og den nye lov bekræfter flere af de muligheder for særeje, som har været benyttet i praksis, når rådgivere har hjulpet ægtefæller med at lave ægtepagter om særeje, som har skullet tilpasses netop disses forhold.

Hos Nørregaard Advokatfirma hjælper vi jer meget genre med at skræddersy en løsning, som passer med jeres ønsker og de muligheder, som den nuværende og kommende lovgivning giver.

Bodeling

Såfremt ægteskabet skal ophøre eller er ophørt, så skal der typisk foretages en økonomisk opgørelse af ægtefællernes forhold – en såkaldt bodeling.

Nørregaard Advokatfirma bistår med rådgivning om – og udarbejdelse af aftaler om bodeling.

Samlevendes økonomiske forhold

Mange par vælger fortsat at leve sammen uden at indgå ægteskab. Ugifte samlevendes forhold er fortsat i vidt omfang ulovreguleret, og derfor er der her et særligt behov for at få rådgivning om bl.a.

  • Testamente mellem samlevende
  • Regulering af fælles bolig / ejendom (ofte rådgivning om samejeoverenskomst)