Speciale

Ansættelsesret

Hos Nørregaard Advokatfirma har vi stor indsigt og erfaring med ansættelsesret.

Vi har erfaring med håndtering og bistand i alle dele af ansættelsesforholdet, og kan derfor bistå med kompetent og forståelig rådgivning uanset om vi repræsenterer en arbejdsgiver eller en lønmodtager.

Vi har bredt kendskab til ansættelsesrettens mange led, og vi er derfor i stand til at yde rådgivning både før, under og ved ophør af ansættelsesforhold. Herudover har vi indsigt i både den individuelle, men tillige den kollektive arbejdsret, og derfor kan vi også være behjælpelig inden for områder med overenskomstregulering.

Ansættelsesretten er en fælles betegnelse for de regler, der gælder for forholdet mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager.

Aftaler om ansættelse er underlagt en bred vifte af regler, men omfanget og typen af regler, som skal overholdes, afhænger af flere ting.

Der findes et stort antal love inden for ansættelsesretten, og det er vigtigt, at både arbejdsgiver og lønmodtager er klar over hvilke love, der er relevante for det enkelte ansættelsesforhold. Eksempler på nogle af lovene er: ansættelsesbevisloven, funktionærloven, deltidsloven, lov om tidsbegrænset ansættelse, ferieloven, barselsloven, ligebehandlingsloven og mange flere. Endvidere gælder særlige regler, når man ansætter elever.

Udover lovgivningen kan ansættelsesforholdet også være omfattet af regulering i en kollektiv overenskomst og øvrige aftaler inden for den kollektive arbejdsret.  

Som arbejdsgiver eller lønmodtager kan det være uoverskueligt og uigennemskueligt hvilke regler, der finder anvendelse. Hos Nørregaard Advokatfirma kan vi rådgive om reglerne og relevansen, og vi sikrer, at vores rådgivning er forståelig.

Spørgsmål, tvivl og uklarhed kan opstå både i forbindelse med ansættelsesforholdets etablering, under ansættelsen, og når ansættelsen bringes til ophør.

Allerede ved virksomhedens opslag af en ledig stilling gælder en række ansættelsesretlige regler, ligesom der i forbindelse med ansættelsesprocessen er regler, som skal overholdes af arbejdsgiveren. Blandet andet findes der regler om, hvad arbejdsgiveren må spørge til under ansættelsessamtaler, samt hvad en arbejdsgiver må lægge vægt på ved valget af ny medarbejder.

Når den rette kandidat er fundet, skal der indgås en aftale om ansættelsens vilkår, og her bliver det særligt relevant at få rådgivning. En stor del af lovreglerne inden for ansættelsesretten er præceptive, og reglerne kan derfor ikke fraviges ved aftale. Derfor er der god grund til i forbindelse med kontraktforhandlingen at søge kompetent advokatbistand.

Under ansættelsesforholdet kan der opstå tvivl, eller uenighed, om hvilke vilkår, der gælder for medarbejderen, ligesom der også kan være uenighed om arbejdsgiverens forpligtelser/rettigheder. Oftest kan en egentlig konflikt og konsekvenser heraf afværges, hvis håndteringen fra et tidligt tidspunkt sker professionelt og ordentligt.

Også når ansættelsesforholdet afsluttes, uanset om det er lønmodtagerens eller arbejdsgiverens ønske/forhold, som er årsagen, er der en række regler at tage hensyn til.

Blandt andet kan nævnes funktionærlovens opsigelsesvarsler, reglerne om usaglig afskedigelse, samt reglerne om ferieafvikling ved opsigelse osv. Oplistningen er ikke udtømmende, og der er således mange regler og praktiske forhold at tage højde for, når et ansættelsesforhold når sin afslutning.  

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.