Simple Solution

I Strøby Egede er et attraktivt og velbeliggende lejemål på 115 m2 nu ledigt

I Strøby Egede er et attraktivt og velbeliggende lejemål på 115 m2 nu ledigt. Lejemålet er beliggende i et butikscenter med gode parkeringsmuligheder og stor synlighed. Lejemålet har tidligere været udlejet til bagerforretning og smørrebrødsbutik og er også velegnet til andre typer forretninger. Lejemålet har store butiksfacader og er derfor synligt for både gående og […]

(ENGAGERET OG ERFAREN) ADVOKATFULDMÆGTIG ELLER ADVOKAT SØGES

Bedste arbejdsplads haves! Nørregaard Advokatfirmas ambition er at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Det er fundamentet for vores værdiskabende rådgivning, som vi brænder for hver dag. Vores filosofi er, at vi får tingene til at gå op i en højere enhed, hvis vi kombinerer dygtige kollegaer og det bedste arbejdsmiljø. Vi arbejder derfor målrettet på at […]

NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023. Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne ændringer større krav til arbejdsgiverens udarbejdelse af ansættelsesbeviser og giver medarbejderen nye minimumsrettigheder. De nye […]

Er du klar til de nye bogføringskrav pr. 1. januar 2023?

Den 24. maj 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov med en række ændrede krav til, hvordan virksomheder, foreninger m.v., der er underlagt bogføringsloven, fremover skal udføre deres bogføring. Som det helt centrale i den nye bogføringslov indføres der krav om, at de omfattede virksomheder m.v. som noget nyt skal bogføre digitalt, herunder føre et […]

Nyt 2-årigt huslejeloft træder i kraft den 30. september 2022 og begrænser huslejestigninger for beboelseslejemål med aftalt regulering efter nettoprisindekset

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget lovforslag om huslejeloft, der træder i kraft den 30. september 2022. Med ikrafttrædelsen sættes der et maksimum på 4% for den mulige årlige huslejestigning for beboelseslejemål, der reguleres efter nettoprisindekset. Forslaget er vedtaget i medfør af den boligpolitiske aftale om ”Initiativer til modvirkning af store lejestigninger”, der blev indgået […]

Info til alle boligudlejere

Den nye ”standardlejekontrakt” til anvendelse ved udlejning af bolig er klar. Den nye typeformular kan findes her: https://im.dk/Media/637975266439744626/Typeformular%20A%20inkl%20felter-ua.pdf ”Standardlejekontrakten”, som også er kaldet typeformular A10 er opdateret, sådan at den er i overensstemmelse med den nye lejelov, som trådte i kraft 1. juli 2022. Hvis du er boligudlejer og skal udarbejde boliglejekontrakt(er) med start fra […]

Ny standardblanket for lejeaftaler er på vej

Den 28. juni 2022 sendte Indenrigs- og Boligministeriet en ny typeformular på lejeområdet i høring. Dette skete kun få dage inden ikrafttrædelsen af den nye lejelov, som vi orienterede om tidligere på året. Den nye typeformular A, 10. udgave, erstatter 9. udgave og ajourfører henvisningerne til lovgivningen, ligesom den i øvrigt har en række indholdsmæssige […]

Godt nyt til virksomheder i likviditetskrise!

Nye regler om rekonstruktion kan hjælpe virksomheder, som er likviditetsmæssigt udfordret, godt videre   Nye muligheder for at sikre fortsat drift hos økonomisk pressede virksomheder med vedtagelsen af regler om forebyggende rekonstruktion Den 9. juni 2022 vedtog Folketinget et lovforslag, der skal sikre, at erhvervsdrivende har mulighed for på et tidligere tidspunkt at få adgang […]

Dødsboer bliver (lidt) digitale

Danmarks Domstole udruller til efteråret en digital skifteportal, hvilket bl.a. betyder, at krav i dødsboer kan tilgås og anmeldes digitalt! Der er den 30. marts 2022 fremsat lovforslag, som hvis det vedtages indebærer udrulningen af domstolenes digitale skifteportal. Af lovforslaget fremgår, at tanken er, at skifteretten, kontaktpersonen og/eller bobestyreren vil kunne tilgå alle anmeldte krav […]

Lovforslag om permanent udskydelse af frist for indlevering af årsregnskab fremsat

Den 6. april 2022 har erhvervsministeren fremsat lovforslag om udskydelse af fristen for indlevering af årsregnskab. Hvis lovforslaget vedtages, vil fristen for indlevering af årsregnskab fremadrettet lyde på 6 måneder fra regnskabsårets udløb i stedet for den nugældende frist på 5 måneder.  Det betyder f.eks. at årsrapporten for de virksomheder, som følger kalenderåret som regnskabsår, […]