nmadmin

I 2021 er der udsigt til skattefordelen på forældrekøb bortfalder

Partierne bag den nye finanslov for 2020 har aftalt en ændring af de nuværende skatteregler for de såkaldte forældrekøb. Med ændringen bliver det fra og med 2021 dyrere for forældre at finansiere en lejlighed, som anvendes til udlejning til nærtstående. Det skyldes, at forældrene ikke længere vil kunne anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Ændringen medfører med […]

Husk at registrer dit selskabs reelle ejere for at undgå tvangsopløsning

I foråret 2017 fik danske virksomheder pligt til at registrere deres reelle ejer. Det skete for at styrke indsatsen mod hvidvask og finansiering af terrorisme ved at sikre en øget gennemsigtighed i ejerforhold på erhvervsområdet. Langt størstedelen af alle registreringspligtige virksomheder har allerede nu registeret deres reelle og legale ejere. Dog viser en undersøgelse fra […]

Erhvervsstyrelsen tvangsopløser selskaber, der ikke har styr på ejerregisteret…

Erhvervsstyrelsen tvangsopløser selskaber, der ikke har styr på ejerregisteret Mange selskaber har endnu ikke fået registreret deres legale ejere i Det Offentlige Ejerregister. Erhvervsstyrelsen sender derfor netop nu advarselsbreve ud. Manglende efterlevelse kan medføre, at selskabet bliver tvangsopløst. Alle anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) samt europæiske selskaber (SE-selskaber), har pligt til at […]

Nye regler for kapitalejerlån fra 1. januar 2017

Nye regler for kapitalejerlån fra 1. januar 2017 Folketinget vedtog den 1. december 2016 lov om ændring af selskabsloven. Lovændringen indebærer en bredere mulighed for at yde økonomisk bistand til blandt andet kapitalejere og ledelsesmedlemmer, men man bør dog fortsat have øje for de skattemæssige konsekvenser. Bredere adgang for kapitalejerlån Loven indeholder blandt andet en […]

Ændring af erhvervslejeloven fra 1. januar 2017

Ændring af erhvervslejeloven fra 1. januar 2017 Erhvervs- og vækstministeriet har fremsat et forslag om ændring af erhvervslejeloven, som trådte i kraft den 1. januar 2017. Lovforslaget indebærer dels, at det vil blive lettere at opretholde tidsbegrænsning i erhvervslejemål. Derudover indebærer lovforslaget en forbedret adgang til sammenligningslejemål ved markedslejesager. Tidsbegrænsede lejeaftaler Udlejer og lejer kan […]

NYE EU-REGLER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

ER DIN VIRKSOMHED KLAR PÅ DE NYE EU-REGLER OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER?  Juni 2016 EU vedtog i slutningen af 2015 en ny persondataforordning, som skærper de nugældende persondataregler betydeligt. De nye regler træder i kraft d. 25 maj 2018. Overordnet medfører de nye regler, at de virksomheder, som behandler persondata, vil blive pålagt et større […]