Nørregaard

Regler om hurtig ”fast track”-overdragelse af nødlidende virksomheder virker!

I foråret 2021 trådte nye, forbedrede rekonstruktionsregler i kraft. Baggrunden for reglerne er, at mange små og mellemstore virksomheder, ikke mindst som følge af covid-19, oplever økonomiske vanskeligheder. Reglerne forbedrer mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. De nye regler gælder […]

Boligkøbere kan risikere, at muligheden for afdragsfri lån mindskes af regeringen

  Afdragsfrihed på realkreditlån er afgørende for mange boligkøbere. Den mulighed vil Det Systemiske Risikoråd dog formindske ved at kræve, at boligkøberne selv fremover skaffer 40 procent af købesummen, hvis de ønsker et realkreditlån uden afdrag. I modsat fald vil de alene have mulighed for et realkreditlån med afdrag. Lidt under halvdelen af realkreditinstitutternes nyudlån […]

Ny lov giver mulighed for konfiskation af firmabiler ved vanvidskørsel

  Ultimo marts 2021 vedtog Folketinget en ny lov, hvorefter det med virkning fra den 31. marts 2021 blev mulig for politiet ved konfiskere virksomheders firmabiler, hvis en sådan benyttes til vanvidskørsel af en ansat. Med vedtagelsen af ​​den nye lov er konfiskationsreglerne således skærpet i forhold til de hidtidige regler.  Når en bil konfiskeres, […]

15%-reglen lever fortsat

  Det har siden 1982 fulgt af den såkaldte 15 %-regel i værdiansættelsescirkulæret, at familieoverdragelser til den nære familiekreds til af fast ejendom kan ske til en pris, som afviger fra den offentlige ejendomsvurdering med +/- 15 %. Højesteret har tidligere i en kendelse fra 2016 slået fast, at der dog ikke er retskrav på […]

Ny afgørelse om konkurrenceklausuler i ejeraftaler

– af advokat og partner Jeppe Nørregaard   Et forhold, som ofte reguleres, når man indgår aftaler om partnerskab og om at eje en virksomhed sammen, er konkurrence- og kundeklausuler. Det er naturligt set fra både de øvrige ejeres og virksomhedens perspektiv, at en medejer, som forlader virksomheden, begrænses i sine muligheder for at drive […]

Nye rekonstruktionsregler

 – af advokat og partner Jeppe Nørregaard Den 23. marts 2021 vedtog Folketinget en lovændring af rekonstruktionsreglerne i konkursloven. Lovændringen skal forbedre nødlidende virksomheders mulighed for overlevelse gennem rekonstruktion. De hidtil gældende regler i konkursloven vedrørende rekonstruktion har kun i ganske begrænset omfang været anvendt, men med lovændringerne må det forventes, at der i fremtiden […]

Omregistrering af IVÆRKSÆTTERSELSKABER (IVS’er) – regler lempet og frist udskudt

Pr. 1. januar 2021 er det blevet nemmere for et iværksætterselskab (IVS) at blive omregistreret til et anpartsselskab. I 2019 blev det besluttet, at selskabsformen iværksætterselskab (IVS) skulle afvikles, og at der ikke fremadrettet skulle være mulighed for at stifte nye iværksætterselskaber. I den forbindelse blev der vedtaget en frist på 2 år til at […]

Fremtidsfuldmagt – hvad er det, og hvorfor skal jeg lave en?

Hvem skal handle på dine vegne, hvis du grundet sygdom eller ulykke ikke selv kan? Fremtidsfuldmagten giver dig muligheden for helt selv at bestemme det. Den bør laves, mens man er fysisk og psykisk frisk. I de sidste 3 år har det været muligt at lave en fremtidsfuldmagt, hvori du selv kan vælge, hvem der […]

Nye krav til selskaber i medfør af ‘Kontrolpakken’

Den 12. maj 2020 vedtog Folketinget den såkaldte ”Kontrolpakke”, der har til formål at styrke selskabs- og regnskabskontrollen med selskaber og virksomheder, så det bliver sværere at begå økonomisk svindel. Kontrolpakken trådte delvist i kraft den 1. juli 2020 (for så vidt angår ændringer i årsregnskabsloven og revisorloven), og træder herefter fuldt ud i kraft […]

Nyttig juridisk viden i forbindelse med Corona-/COVID-19-krisen

Behov for afklaring Coronakrisen kaster mange og forskelligartede spørgsmål af sig. Samtidig sender regeringen og lovgiver – i et forsøg på at balancere mellem folkesundhed, økonomi mv.  – nye regler på gaden i hastigt tempo. Det er for alle nyt, ukendt og ekstraordinært. Juridisk skal forholdene dog ofte løses ud fra velkendte begreber og grundsætninger, […]