Bilproducents afslag på at lade bilforhandler genindtræde som reparatør efter ophævelse af parternes aftale var i strid med konkurrenceloven

Sagen vedrørte, om Bilproducent B  havde handlet ansvarspådragende overfor Bilforhandler F ved at have afvist, at F kunne fortsætte som autoriseret reparatør efter ophævelse af forhandleraftale.

Parterne indgik en forhandleraftale i 2009, der gjorde F til autoriseret forhandler og reparatør af B’s biler. B oplevede i nogle år en række problemer i samarbejdet, bl.a. uberettiget markedsføring af en anden bilproducents materiale i et showroom, der var dedikeret til B’s biler. Derudover valgte F i september 2012 at afvikle sine aktiviteter i en af sine afdelinger, hvilket var i strid med opsigelsesvarslet på to år. Dette medførte, at B opsagde aftalen.

B kunne i 2014 konstatere, at F trods flere advarsler både opstillede og udstillede  B’s biler fra uautoriserede lokaler, hvilket tillige var en væsentlig misligholdelse af forhandleraftalen. B ophævede derfor på denne baggrund aftalen. F ophørte først 10 måneder efter aftalens ophævelse med at benytte sig af B’s logo.

F forsøgte af flere omgange at forsætte som autoriseret reparatør, hvilket B afviste på baggrund af de gentagende væsentlige misligholdelser af forhandleraftalen. B mente ikke, at F kunne få lov til at fungere som autoriseret reparatør, før der var gået en 5-årig periode.

F mente, at B’s afvisning var i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1, og EU-traktatens artikel 101, stk. 1., samt misbrug af dominerende stilling, der er i strid med konkurrencelovens § 11 og EU-traktatens artikel 102. Subsidiært gjorde F gældende, at det udgjorde en konkurrence begrænsende aftale.

B mente derimod ikke, at det var i strid med ovenfornævnte. Ligeledes gjorde B det klart, at  B ikke havde afgivet et løfte til F om, at F kunne fortsætte eller genoptages som autoriseret reparatør.

Sø – og Handelsretten kom frem til, at man ikke på baggrund af F’s status som forhandler kunne lade dette påvirke F’s status som reparatør, da det ikke var påvist, at F ikke ville kunne opfylde kravene som reparatør.

I og med at retten til at fortsætte som reparatør indgik i parternes aftale, fandt retten, at B’s afslag på at lade F genindtræde som  autoriseret reparatør som værende i strid med aftalen og konkurrenceloven, hvorved F fik medhold. B var derfor forpligtet til at anerkende F som autoriseret reparatør. 

 

Nørregaard Advokatfirma er specialister i erhvervsret og står altid klar til at rådgive dig. Du kan kontakte os på post@ngaf.dk

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.