Boligkøbere kan risikere, at muligheden for afdragsfri lån mindskes af regeringen

 

Afdragsfrihed på realkreditlån er afgørende for mange boligkøbere. Den mulighed vil Det Systemiske Risikoråd dog formindske ved at kræve, at boligkøberne selv fremover skaffer 40 procent af købesummen, hvis de ønsker et realkreditlån uden afdrag. I modsat fald vil de alene have mulighed for et realkreditlån med afdrag.

Lidt under halvdelen af realkreditinstitutternes nyudlån til boligejere med en belåningsgrad på over 60 % var i 2020 uden afdrag.

Bobleeffekt eller ej?

Regerings rådgivere reagerer nu på de kraftige prisstigninger på boliger i København og resten af landet og anbefaler således regeringen til, at gøre det sværere for boligkøbere at få lov til at optage afdragsfri realkreditlån for at undgå en bobleeffekt, som er set tidligere.

Forslaget skal imødekomme og ruste boligejerne til en situation, hvor boligpriserne enten falder eller renten stiger.

Helt konkret skal boligkøbere fremover ikke have lov til at optage afdragsfri realkreditlån, hvis de vil belåne boligen med mere end 60 %.

Risikorådet begrunder deres indstilling med at de ser flere paralleller til situationen ved krakket i boligmarkedet under finanskrisen i 00’erne, herunder stærkt stigende boligpriser, rekordhøj boligaktivitet og et meget lavt udbud af boliger til salg på niveau med 2006.

Nationalbanken har tillige flere gange opfordret regeringen til at stramme reglerne.

De økonomiske vismænd er dog uenige med risikorådet og advarer mod et forhastet indgreb

Vismændene er ikke enige med Risikorådets indstilling.

De vurderer, at de voldsomme prisstigninger kan have årsag i folks ændrede adfærd og behov grundet coronakrisen, hvilket må anses for værende forbigående, hvorfor priserne kan flade ud igen efter sommerferien.

Anbefalingen fra vismændene er at se tiden an inden regeringen vurderer, om der er behov for indgreb eller om markedet helt af sig selv retter sig over tid.

De siger modsat, at et indgreb som foreslået af Risikorådet kan føre til en priskorrektion med alle de problemer det kan medføre. Dette skal forstås således, at det reelt kan ske at man fra regeringens side af påfører markedet den priskorrektion, som man i det hele forsøger at afværge.

Regeringen skal tage stilling til henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd  

Regeringen meldte kort efter Risikorådets henstilling ud, at de for nuværende ikke vil følge henstillingen fra Risikorådet. Dog vil de se tiden an.

Regeringen oplyser, at de nøje overvåger udviklingen i den kommende tid og dermed vil bruge de næste 3 måneder, fra Risikorådets henstilling kom, til at overveje henstillingen fra Risikorådet.

Der er således ikke konkret taget stilling til henstillingen for nuværende, idet Regeringen vælger at bruge den lovmæssige mulighed for at overveje dette i 3 måneder.

Finansministeriets egen prognose viste da også i juni, at prisstigningerne ville aftage fra denne sommer.

Det bliver således afgørende for kommende boligkøbere, hvad regeringens reaktion bliver på henstillingen fra Risikorådet indenfor de 3 måneder.

Hvis du skal købe bolig, er det afgørende at være opmærksom på ovenstående mulige ændring, da det kan have økonomisk betydning for, om du/I reelt kan købe drømmehuset/lejligheden.

Har du spørgsmål til ovenstående eller brug for rådgivning herom, er du velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk eller tlf. 88 93 95 00.

 

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.