Kategori: Nyheder

Nyt lovforslag: Registrering af arbejdstid skal være lovpligtigt

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om pligtmæssig registrering af arbejdstid. Lovforslaget, som er fremsat, lægger op til, at virksomheder skal forpligtes til at oprette et tidsregistreringssystem, hvor medarbejdernes daglige arbejdstid registreres. Systemet, som oprettes, skal efter lovforslaget være objektivt, pålideligt og tilgængeligt, og systemet skal understøtte og sikre, at de regler, der allerede i dag […]

Er din virksomhed klar med en whistleblowerordning fra den 17. december 2023?

Fra den 17. december 2023 skal også arbejdsgivere med mellem 50 og 249 ansatte have etableret en whistleblowerordning for deres ansatte.   Kravet om etablering af whistleblowerordning udspringer af Lov om beskyttelse af whistleblowere, der trådte i kraft tilbage i december 2021. Indtil nu har loven dog alene stillet krav til arbejdspladser med mere end […]

ABSOLUT SIDSTE UDKALD FOR ANVENDELSE AF 15%-REGLEN I FAMILIEOVERDRAGELSER

Mange kender til reglen om, at nærtstående kan/har kunne overdrage fast ejendom til +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, og herved ”spare” gave- eller boafgift, ligesom den nye nærtstående ejer ved et senere salg til tredjemand får en større (typisk) skattefri avance.  15%-reglen er (som også orienteret i vores tidligere nyhedsartikel [indsæt link]) imidlertid […]

Afgørelse fra Østre Landsret understreger vigtigheden af løbende at være opmærksom på offentlige registreringer (på CVR.dk) vedrørende kapitalselskaber 

Sagen kort fortalt: I foråret 2021 solgte et selskab en erhvervsandel. En ejendomsadministrator håndterede overdragelsen og betalingen af købesummen. Erhvervsstyrelsen besluttede den 20. august 2021 at tvangsopløse det sælgende selskab. Samme dag blev denne beslutning registreret i Erhvervsstyrelsens system (CVR), og det blev noteret, at den tidligere direktør var blevet afregistreret som følge af tvangsopløsningen. […]

I Strøby Egede er et attraktivt og velbeliggende lejemål på 115 m2 nu ledigt

I Strøby Egede er et attraktivt og velbeliggende lejemål på 115 m2 nu ledigt. Lejemålet er beliggende i et butikscenter med gode parkeringsmuligheder og stor synlighed. Lejemålet har tidligere været udlejet til bagerforretning og smørrebrødsbutik og er også velegnet til andre typer forretninger. Lejemålet har store butiksfacader og er derfor synligt for både gående og […]

(ENGAGERET OG ERFAREN) ADVOKATFULDMÆGTIG ELLER ADVOKAT SØGES

Bedste arbejdsplads haves! Nørregaard Advokatfirmas ambition er at tiltrække de dygtigste medarbejdere. Det er fundamentet for vores værdiskabende rådgivning, som vi brænder for hver dag. Vores filosofi er, at vi får tingene til at gå op i en højere enhed, hvis vi kombinerer dygtige kollegaer og det bedste arbejdsmiljø. Vi arbejder derfor målrettet på at […]

NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023. Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne ændringer større krav til arbejdsgiverens udarbejdelse af ansættelsesbeviser og giver medarbejderen nye minimumsrettigheder. De nye […]

Regler om hurtig ”fast track”-overdragelse af nødlidende virksomheder virker!

I foråret 2021 trådte nye, forbedrede rekonstruktionsregler i kraft. Baggrunden for reglerne er, at mange små og mellemstore virksomheder, ikke mindst som følge af covid-19, oplever økonomiske vanskeligheder. Reglerne forbedrer mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs. De nye regler gælder […]

Er du klar til de nye bogføringskrav pr. 1. januar 2023?

Den 24. maj 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov med en række ændrede krav til, hvordan virksomheder, foreninger m.v., der er underlagt bogføringsloven, fremover skal udføre deres bogføring. Som det helt centrale i den nye bogføringslov indføres der krav om, at de omfattede virksomheder m.v. som noget nyt skal bogføre digitalt, herunder føre et […]

Nyt 2-årigt huslejeloft træder i kraft den 30. september 2022 og begrænser huslejestigninger for beboelseslejemål med aftalt regulering efter nettoprisindekset

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget lovforslag om huslejeloft, der træder i kraft den 30. september 2022. Med ikrafttrædelsen sættes der et maksimum på 4% for den mulige årlige huslejestigning for beboelseslejemål, der reguleres efter nettoprisindekset. Forslaget er vedtaget i medfør af den boligpolitiske aftale om ”Initiativer til modvirkning af store lejestigninger”, der blev indgået […]