Kategori: Uncategorised

Ekstern Persondatapolitik

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi anvender dem til, hvem de videregives til, og hvornår vi sletter dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson. 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger […]

AB 92 afløses af AB 18

Byggeriets standardvilkår har efterhånden mange år bag sig, og står derfor nu overfor en revision.   De Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92),  og De Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), står foran at blive afløst af henholdsvis AB 18 og ABR 18, som 2. februar […]

Omstrukturering af selskaber

Hos Nørregaard Advokatfirma bistår vi løbende med hjælp og vejledning hvis dit selskab skal omstruktureres. En omstrukturering af dit selskab kan ske på mange måder. Det er vigtigt man som ejer af et selskab får gennemført en omstrukturering korrekt. En forkert gennemførelse kan medvirke til, at man kan komme til at betale avanceskat under omstruktureringen […]

Inkasso

Det kan gøre rigtig ondt i likviditeten, hvis dine kunder ikke betaler sine regninger. Hos Nørregaard Advokatfirma er vi meget bevidste om, at dårlige betalere er et alvorligt problem for en virksomhed, og vi har derfor konstant fokus på at gøre vores inkassoproces strømlinet, effektiv og hurtig – uanset beløbets størrelse. Når en kunde ikke […]

Erhvervsudlejning – få hjælp til udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne, uagtet om der er tale om privat eller erhvervsmæssig udlejning, bør der altid udarbejdes en lejekontrakt/erhvervslejekontrakt, der nærmere regulerer lejeforholdet, herunder dets særlige vilkår. En lejekontrakt/erhvervslejekontrakt er som udgangspunkt afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold […]

Retssager – advokatvalg, når man går efter at vinde

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring med behandling af tvister. Vi varetager alle former for tvister, herunder såvel sager for byretterne, Landsretterne, Højesteret, Landsskatteretten samt diverse øvrige klage-, anke- og voldgiftsnævn. Vores høje faglige niveau giver altid klienten de bedste forudsætninger for at få medhold. Som det første fokuserer vi altid på at give klienten et […]

Ægtepagt, bodeling og rådgivning om ægtefællers og samlevendes økonomiske forhold

Nørregaard Advokatfirma kan du få rådgivning om ægtefællers og samlevendes økonomiske forhold. Ægtefællers økonomiske forhold – nye regler på vej Den grundlæggende regel om ægtefællers økonomiske fællesskab i form af ligedeling af formuerne ved ægteskabets ophør gælder fortsat, og det gør den stadig efter at den nye ”Lov om ægtefællers økonomiske forhold” trådte i kraft den 1. […]