Kategori: Uncategorised

Ekstern Persondatapolitik

Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, hvad vi anvender dem til, hvem de videregives til, og hvornår vi sletter dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores kontaktperson. 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger […]

Omstrukturering af selskaber

Hos Nørregaard Advokatfirma bistår vi løbende med hjælp og vejledning hvis dit selskab skal omstruktureres. En omstrukturering af dit selskab kan ske på mange måder. Det er vigtigt man som ejer af et selskab får gennemført en omstrukturering korrekt. En forkert gennemførelse kan medvirke til, at man kan komme til at betale avanceskat under omstruktureringen […]

Inkasso

Det kan gøre rigtig ondt i likviditeten, hvis dine kunder ikke betaler sine regninger. Hos Nørregaard Advokatfirma er vi meget bevidste om, at dårlige betalere er et alvorligt problem for en virksomhed. Vi har derfor konstant fokus på at gøre vores inkassoproces strømlinet, effektiv og hurtig – uanset beløbets størrelse. Når en kunde ikke betaler […]

Erhvervsudlejning – få hjælp til udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne, uagtet om der er tale om privat eller erhvervsmæssig udlejning, bør der altid udarbejdes en lejekontrakt/erhvervslejekontrakt, der nærmere regulerer lejeforholdet, herunder dets særlige vilkår. En lejekontrakt/erhvervslejekontrakt er som udgangspunkt afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold […]

Retssager – advokatvalg, når man går efter at vinde

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring med behandling af tvister. Vi varetager alle former for tvister. Herunder sager for byretterne, Landsretterne, Højesteret, Landsskatteretten samt øvrige klage-, anke- og voldgiftsnævn. Vores høje faglige niveau giver altid klienten de bedste forudsætninger for at få medhold. Som det første fokuserer vi altid på at give klienten et fuldstændigt overblik […]

Ægtepagt, bodeling og rådgivning om ægtefællers og samlevendes økonomiske forhold

Nørregaard Advokatfirma kan du få rådgivning om ægtefællers og samlevendes økonomiske forhold. Ægtefællers økonomiske forhold – nye regler på vej Den grundlæggende regel om ægtefællers økonomiske fællesskab i form af ligedeling af formuerne ved ægteskabets ophør gælder fortsat. og det gør den stadig efter at den nye ”Lov om ægtefællers økonomiske forhold” trådte i kraft […]

Medarbejdere

Jeppe Nørregaard Advokat (L) / partner Mobil: 31 95 97 88 Telefon: 88 93 95 00 jn@ngaf.dk jeppenorregaard Jeppe Nørregaard Ansættelsesret Bestyrelsesarbejde Entrepriseret Erhvervsejendomme – køb/salg/leje Generationsskifte Inkasso og tvangsauktioner Insolvens Kontrakter Køb og salg af ejendom Køb og salg af virksomhed Rets- og voldgiftssager Selskabsret Sportsret Testamenter og ægtepagter Kathrine Furman Ruhnau Advokat / […]

Information til klienter

HONORAR, UDLÆG OG FAKTURERING Advokatfirmaets honorar fastsættes som udgangspunkt efter medgået tid ud fra de til enhver tid gældende timetakster. Der tages ved afregningen desuden hensyn til opgavens kompleksitet, sagsgenstandens størrelse og betydning for klienten, det med sagen forbundne ansvar, sagens hastende karakter og de opnåede resultater. Ud over honoraret betales alle udlæg og sagsrelaterede omkostninger […]

Tvister

Nørregaard Advokatfirma kan sikre dig stærk repræsentation i enhver form for tvist. Vores erfaring spænder bredt og gør os i stand til at rådgive dig på et højt fagligt niveau. Vi gennemfører årligt mange sager for retterne, voldgiftsretten samt diverse klagenævn. Vi bruger hele vores palette af erfaring og sikrer den bedst mulige løsning for […]

Huskøb – få hjælp til din næste bolighandel

Står du overfor at skulle købe bolig? Uanset, om du er førstegangskøber skal bygge nyt skal ”downsize” fra hus til ejerlejlighed overvejer forældrekøb eller omvendt forældrekøb køber af andelsbolig køber byggegrund så er det en god idé at alliere dig med en erfaren boligrådgiver. Hvad kan Nørregaard Advokatfirma hjælpe med? Vi kan hjælpe dig med […]