Den nye markedsføringslov

 

Rammerne for markedsføringsmæssigt at skilte med ’garanti’ er udvidet.

Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft, og ved første øjekast forekommer det, at der er tale om fuldstændig anderledes lovgivning på området.

Formålet med den nye markedsføringslov har imidlertid som det første været at bringe loven i overensstemmelse med den gældende EU-regulering, og som det andet at gøre markedsføringsloven mere overskuelig og ”brugervenlig”.

Så selvom ordlyden i den nye markedsføringslov er anderledes, så er rækkevidden af lovens bestemmelser i høj grad den samme som hidtil.

Ud af de nye tiltag, er det væsentligste efter vores opfattelse ændringen af det tidligere forbud imod at skilte med ’garanti’.

Ifølge den gamle markedsføringslov var der forbud imod brugen af begreber som ’garanti’, ’tilsikring’ og ’indeståelse’ mv. – medmindre man derved reelt forbedrede modtagerens retsstilling væsentligt i forhold til de lovmæssige vilkår, som modtageren havde i forvejen i henhold til bl.a. købeloven.

Dette var begrundet med, at virksomheder f.eks. ikke skulle have mulighed for at reklamere med, at de tilbød deres kunder en ’garanti’ af en vis karakter, såfremt kunden i forvejen havde samme retsstilling i henhold til anden lovgivning, idet den pågældende ’garanti’ da reelt ikke ville have noget indhold.

Dette forbud har man imidlertid med den nye markedsføringslov ophævet, idet man har vurderet, at forbuddet var i strid med EU-lovgivningen.

Markedsføringsloven er derfor i dag ikke til hinder for, at man som erhvervsdrivende skilter med en garanti, selvom kunderne nyder samme retsstilling ifølge anden lovgivning.

Uanset denne lovændring, er det imidlertid fortsat væsentligt for erhvervsdrivende at notere sig, at det kan have andre vidtgående konsekvenser at benytte ord som ’garanti’ eller tilsvarende, idet man ofte vil påtage sig vidtgående forpligtelser i forhold til kvaliteten af sine ydelser.

Det er derfor i alle tilfælde hensigtsmæssigt at tage en advokat med på råd, når man ønsker at anvende juridiske begreber som ’garanti’ i sin markedsføring, for at få afklaret udstrækningen af de forpligtelser, som man derved påtager sig.

Hvis du vil vide mere om den nye markedsføringslov eller dine rettigheder og pligter i henhold til markedsføringsloven i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte Nørregaard Advokatfirma på post@ngaf.dk.

 

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.