Er du klar til de nye bogføringskrav pr. 1. januar 2023?

Den 24. maj 2022 blev der vedtaget en ny bogføringslov med en række ændrede krav til, hvordan virksomheder, foreninger m.v., der er underlagt bogføringsloven, fremover skal udføre deres bogføring.

Som det helt centrale i den nye bogføringslov indføres der krav om, at de omfattede virksomheder m.v. som noget nyt skal bogføre digitalt, herunder føre et digitalt bogføringssystem samt udarbejde en beskrivelse af virksomhedens interne bogføringsprocedure.
Kravene til digital bogføring udfolder sig over en flerårig periode, og kravene til beskrivelse af bogføringsprocedure træder allerede i kraft fra den 1. januar 2023.

Den nye bogføringslov stiller som noget nyt bl.a. krav om, at der skal udarbejdes en beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedure, herunder med bl.a. oplysninger om, hvorledes virksomheden sikrer, at løbende transaktioner registreres nøjagtigt og snarest muligt efter transaktionens gennemførelse, oplysninger om virksomhedens procedure for at sikre, at regnskabsmateriale opbevares på sikker og betryggende vis og oplysning om, hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for bogføringsproceduren.

Kravene gælder for virksomheder, der har pligt til at aflægge årsrapport, eller hvis virksomhedens nettoomsætning overstiger kr. 300.000 i to på hinanden følgende regnskabsår.
De berørte virksomheder skal efterleve kravet om beskrivelse af den interne bogføringsprocedure i det førstkommende nye regnskabsår, som starter efter den 1. oktober 2022. Det betyder, at for de fleste virksomheder, som aflægger årsregnskab i henhold til kalenderåret, skal beskrivelsen foreligge pr. 1. januar 2023. Beskrivelsen skal opbevares forsvarligt i henhold til bogføringsloven og vil kunne forlanges udleveret ved et myndighedstilsyn.

Du kan læse mere om de nye krav i bogføringsloven i Erhvervsstyrelsens vejledning: erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-bogforing, hvor der desuden er mulighed for at hente en skabelon til brug for beskrivelse af din virksomheds bogføringsprocedure.
 

Du er velkommen til at kontakte os på telefon 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk hvis du har spørgsmål!

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.