Erhvervsstyrelsen tvangsopløser selskaber…

Erhvervsstyrelsen tvangsopløser selskaber, der ikke har styr på ejerregisteret

Mange selskaber har endnu ikke fået registreret deres legale ejere i Det Offentlige Ejerregister, og Erhvervsstyrelsen sender derfor netop nu advarselsbreve ud. Manglende efterlevelse kan medføre, at selskabet bliver tvangsopløst.

Alle anpartsselskaber (ApS), iværksætterselskaber (IVS), aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) samt europæiske selskaber (SE-selskaber), har pligt til at registrere deres legale ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister.

Det Offentlige Ejerregister er et elektronisk register, der er skabt med det formål at skabe transparens om ejerforholdene i danske selskaber. Den øgede transparens forbedrer offentlighedens adgang til oplysninger om selskaberne, ligesom den letter offentlige myndigheders mulighed for at efterforske hvidvask og økonomisk kriminalitet.

Det Offentlige Ejerregister er et digitalt register hos Erhvervsstyrelsen, og erstatter ikke den analoge ejerbog, som et selskab fortsat er forpligtet til at føre.

Reglen gælder for alle ejere, der besidder mere end 5 % af selskabets kapitalandele eller stemmer.

Ved ændring af selskabsloven pr. 1. januar 2017, blev det muligt for Erhvervsstyrelsen at tvangsopløse selskaber, der ikke har registreret deres reelle ejere i Det Offentlige Ejerregister.

Erhvervsstyrelsen har siden lovændringen gennemført en informationskampagne, med henblik på at få de manglende selskaber til at registrere deres ejerforhold. Som opfølgning på denne kampagne, vil de pågældende selskaber i den kommende tid modtage påmindelsesbreve, om deres pligt til registrering i Det Offentlige Ejerregister. Påmindelsesbrevet indeholder en frist, indenfor hvilken selskaberne skal have registreret ejerskabet i registret.

Såfremt fristen ikke overholdes, vil Erhvervsstyrelsen begynde proceduren med tvangsopløsning, og fremsende en sidste og endelig frist til selskabet. Overholdes denne frist heller ikke, vil Erhvervsstyrelsen anmode Skifteretten om at tvangsopløse det pågældende selskab. Selskabet bliver tilsendt kopi af Erhvervsstyrelsens tvangsopløsningsanmodning til Skifteretten.

Har din virksomhed ikke registreret sine legale ejere korrekt i Det Offentlige Ejerregister, skal der handles nu, for at undgå tvangsopløsning.

Registrering i Det Offentlige Ejerregister skal foretages digitalt hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen af selskabets ejere skal være præcis, og tage hensyn til flere forhold, herunder eventuelt indirekte ejerskab gennem andre selskaber.

Registreringen foregår på Virk.dk, kan foretages af selskabet selv, eller af en rådgiver.

Nørregaard Advokatfirma er specialister i erhvervsret, og har stor erfaring med registrering i Det Offentlige Ejerregister.

Lad os hjælpe dig med registreringen

Vi tilbyder fast pris på registrering af et selskab i Det Offentlige Ejerregister på DKK 1.500 eksklusiv moms – så er du sikret, at ejerskabet bliver registreret korrekt, og skal ikke frygte tvangsopløsning for manglende registrering.

Du er velkommen til at kontakte os på 88 93 95 00 eller post@ngaf.dk, hvis vi skal registrere dit selskabs ejerforhold i Det Offentlige Ejerregister, eller hvis du blot vil vide mere.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.