Erhvervsudlejning – få hjælp til udarbejdelse af en erhvervslejekontrakt

Når du som ejer af en fast ejendom påtænker at udleje denne, uagtet om der er tale om privat eller erhvervsmæssig udlejning, bør der altid udarbejdes en lejekontrakt/erhvervslejekontrakt, der nærmere regulerer lejeforholdet, herunder dets særlige vilkår.

En lejekontrakt/erhvervslejekontrakt er som udgangspunkt afgørende for omfanget af de rettigheder og pligter, lejer og udlejer har i forhold til hinanden. Dette modificeres dog for så vidt angår erhvervsudlejning af erhvervslejelovens ufravigelige regler, ligesom lejer og udlejer trods manglende individuel erhvervslejekontrakt, ikke lades uden regulering på visse områder, hvor der i erhvervslejeloven findes udfyldende regler.

Ved udlejning af fast ejendom til erhvervsmæssig benyttelse gælder der således en større grad af aftalefrihed end ved udlejning til beboelse, hvor lejeloven i større grad sætter visse grænser for aftalefriheden i en lejekontrakt mellem lejer og udlejer. Det er derfor vigtigt, at en man som udlejer får klarlagt ens konkrete behov og ønsker, således at sådanne kan blive en del af aftalegrundlaget med henblik på at undgå efterfølgende ubehagelig overraskelser, som man ikke har forudset ved lejeforholdets indgåelse.

Hos Nørregaard Advokatfirma bistår vi små- og mellemstore virksomheder med udfærdigelse af erhvervslejekontrakter, der tilgodeser vores kunders særlige behov og ønsker, og som samtidig tager højde for erhvervslejelovens ufravigelige- og udfyldende regler. Vi sørger for, at gennemgå alle væsentlige punkter, som der bør tages stilling til i forbindelse med udlejning af et erhvervslejemål, herunder bl.a. vedligeholdelsesansvar, det lejedes aflevering, lejens størrelse og regulering, driftsudgifter, ændringer af det lejede, fremleje, evt. køberet, afståelsesvilkår, depositum, opsigelse, uopsigelighed, etc., således at det ikke i sidste ende er op til erhvervslejelovens udfyldende regler, at regulerer lejeforholdet mellem parterne, som meget sjældent er det mest hensigtsmæssige for netop det konkrete lejemål.

I er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk eller 88 93 95 00 for en uforpligtende drøftelse.