Fremtidsfuldmagt

Hvem skal handle på dine vegne, hvis du pludselig grundet sygdom eller ulykke ikke selv kan?

En fremtidsfuldmagt giver dig mulighed for selv at bestemme det. Den bør udarbejdes, mens man er fysisk og psykisk velfungerende.

Siden 2017 har det været muligt at lave en fremtidsfuldmagt. Heri kan du selv vælge, hvem der skal træffe beslutninger på dine vegne i tilfælde af, at du bliver ramt af ulykke eller sygdom med det resultat, at du mister evnen til selv at varetage egne personlige og økonomiske forhold.

 

HVAD ER EN FREMTIDSFULDMAGT?

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft i fremtiden, hvis du en dag bliver svækket, syg eller på anden måde mister evnen til at træffe egne beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

Måske rammes du af en blodprop, en hjerneskade, demens eller noget helt fjerde, som gør, at du ikke selv kan træffe vigtige beslutninger.

Fuldmagten bliver således først sat i kraft, når du ikke længere selv er i stand til at varetage dine interesser. Der skal en lægefaglig vurdering ind over, førend fuldmagten kan træde i kraft.

Fuldmagten giver mulighed for dine nærmeste til at hjælpe dig, hvis du bliver akut syg, får en demenssygdom eller hvis anden sygdom indtræder. Har du lavet fuldmagten, kan dine nærmeste langt hurtigere hjælpe dig. Endnu vigtigere kan de hjælpe dig på netop den måde, du ønsker.

Fuldmagten kan omfatte alle beslutninger således, at den eller de fuldmægtige kan handle fuldt ud på dine vegne. Fuldmagten kan omfatte personlige forhold såsom korrespondance med de offentlige myndigheder, medicin, offentlig støtte, GPS-hjælpemiddel mv. Den kan også omfatte økonomiske forhold såsom råden over dine penge, salg af ejendom, omlæggelse af lån mv.

Alle myndige personer kan lave en fremtidsfuldmagt.

Loven forhindrer, at den eller de fuldmægtige kan træffe beslutninger, der er økonomisk gunstige for sig selv.

 

HVORNÅR TRÆDER FULDMAGTEN I KRAFT?

Når fremtidsfuldmagten er digitalt underskrevet og tinglyst via notaren, er den gyldig. Fremtidsfuldmagten træder dog først i kraft den dag, det skulle blive aktuelt.

Familieretshuset skal sætte fuldmagten i kraft. Det sker ved, at Familieretshuset modtager en anmodning om ikraftsættelse samt en lægeerklæring, hvorefter Familieretshuset tager stilling til, om betingelserne for ikrafttræden er opfyldt.

 

HVORFOR SKAL JEG LAVE EN FREMTIDSFULDMAGT?

Helt overordnet set er formålet ved at udforme en fremtidsfuldmagt at sikre din fremtid, men ydermere at hjælpe dine nærmeste til at hjælpe dig, hvis der skulle blive behov for det.

Du tager således selv beslutningen om hvilke(n) person(er), som skal varetage dine personlige og økonomiske interesser, såfremt du ikke selv er i stand til det.

Planen er lagt af dig på forhånd, mens du er i stand til det.

Samtidig undgår du en umyndiggørelse, hvis du en dag ikke længere kan varetage egne interesser. Du undgår ligeledes, at din formue forvaltes efter bestemmelserne i Værgemålsloven.

Dine nærmeste undgår at afvente en sag om værgemål, som pt. kan tage op til 8 måneder. I den periode er der ingen, som kan handle på dine vegne.

Vil du derfor gerne være så godt stillet som muligt, kan du allerede på forhånd give en anden person fuldmagt til at tage vare på dine økonomiske og personlige forhold.

 

HVORDAN OPRETTES EN FREMTIDSFULDMAGT?

En fremtidsfuldmagt skal indledningsvis oprettes digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret og underskrives digitalt med NemID eller MitID.

Herefter skal den vedkendes ved personligt fremmøde hos Notaren. Notaren tinglyser herefter fremtidsfuldmagten.

Har du ikke NemID eller MitID, er det Familieretshuset, som kan påtegne fuldmagten. Det kræver fysisk fremmøde ved Familieretshuset. Såfremt du ikke har mulighed for at møde fysisk op, kan det lade sig gøre, at en person fra Familieretshuset besøger dig.

 

HVORDAN SÆTTES EN FREMTIDSFULDMAGT I KRAFT?

Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiver ikke længere selv kan varetage sine forhold inden for de områder, som fremtidsfuldmagten omfatter. Typisk på grund af sygdom, svækket mental funktion eller lignende. Det er Familieretshuset, der efter ansøgning fra fuldmagtsgiver eller fremtidsfuldmægtigen sætter fremtidsfuldmagten i kraft.

 

HVORNÅR OPHØRER FULDMAGTEN?

Fuldmagten ophører automatisk ved død. Din fuldmægtige kan således ikke bruge fuldmagten efter din død. Skal du regulere fordelingen ved død, kræver det et testamente.

 

Hos Nørregaard Advokatfirma sørger vi for at rådgive dig om rette indhold i fremtidsfuldmagten samtidig med, at vi kan være behjælpelige med tinglysning mv. Kontakt Nørregaard Advokatfirma på post@ngaf.dk eller tlf. 88 93 95 00