Forslag til lov om ændring af varemærkeloven på vej…

Lovforslaget om ændring af varemærkeloven er for tiden under behandling i Folketinget.

Formålet med lovforslaget er at modernisere reguleringen af varemærker og ækvivalerer de nationale varemærkesystemer og EU-varemærkesystemet. 

Med lovforslaget vil kravet for registrering af et varemærke, ikke længere være gældende, dog skal varemærket gengives grafisk, men blot på en passende måde, således at varemærkerettighedens indhold kan fastslås klart og præcist. 

Reglerne om kolliderende ældre rettigheder og hensynene bag varemærkesystemet justeres, så de i højere grad afspejler praksis ved EU-domstolen. Patent- og Varemærkestyrelsens undersøgelse og behandling af ansøgninger i relation til ældre rettigheder justeres, så den tilpasses brugerne af det danske varemærkesystem. Lovforslaget giver desuden mulighed for, at en rettighedshaver vil kunne forhindre, at varemærkeforfalskede varer fra tredjelande kommer i transit i det danske toldområde i erhvervsmæssigt øjemed. 

Strukturen for ansøgningsgebyrer bliver harmoniseret i forhold til strukturen ved EU-varemærkekontoret. Hvor en ansøgning tidligere har omfattet tre vare-/tjenesteydelsesklasser, vil det fremover blot omfatte én klasse.

Loven skal ifølge forslaget træde i kraft den 1. januar 2019. 

 

Hvis du vil vide mere om varemærke– og kendetegnsrettigheder, så kontakt os gerne på post@ngaf.dk.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.