Har du registreret din virksomheds reelle ejere i løbet af sommeren?

Mange sætter fejlagtigt lighedstegn mellem legale ejere og reelle ejere, eller har måske blot ikke været opmærksom på forskellen. Manglende eller forkert registrering kan koste både bøder og tvangsopløsning.

Nørregaard Advokatfirma udgav den 27. april 2017 en nyhedsartikel om, at manglende registrering af et selskabs legale ejere kan medføre tvangsopløsning af selskabet. Du kan læse artiklen her

Ud over registrering af legale ejere, er virksomheder forpligtede til at registrere sine reelle ejere. Fristen for indberetning er den 1. december 2017.

Forskellen på legale og reelle ejere

Legale ejere er selskaber eller personer, som ejer 5 % eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i en virksomhed.

Reelle ejere kan ikke være selskaber, men er kun de fysiske personer som direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne i en virksomhed, eller på anden vis udøver kontrol med virksomheden.

Definitionen af ”tilstrækkelig del” er ikke entydig og afhænger af en konkret vurdering. En indikation på, at man er reel ejer kan dog være, at man besidder mere end 25 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i virksomheden. De 25 % er dog blot en indikation, idet en person med mindre ejerandel på anden vis kan være sikret bestemmende kontrol over virksomheden, eksempelvis ved at have mulighed for at nedlægge veto, eller ved at have ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer.

Ejerskabet kan dog også være indirekte, således at man ejer kapitalandele eller stemmerettigheder i et selskab via sit hele eller delvise ejerskab i et eller flere andre selskaber.

Identificering af en virksomheds reelle ejere kan således være en sværere og mere omstændelig proces end som så. Ikke desto mindre er det er lovkrav, at alle virksomheder senest den 1. december 2017 har identificeret og registreret sine reelle ejere.

Hvem har pligt til at registrere reelle ejere?

Følgende virksomheder har pligt til at identificere og registrere deres reelle ejere inden den 1. december 2017:

  • Aktieselskaber (A/S)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Interessentskaber (I/S)
  • Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)

Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV), selvstændige offentlige virksomheder (SOV), filialer, frivillige foreninger og andelsboligforeninger har ikke pligt til at registrere deres reelle ejere.

Lad os hjælpe dig med registreringen

Nørregaard Advokatfirma har godt kendskab til de nye regler om reelle ejere og hjælper gerne det/de selskaber, som du er involveret i, med at få identificeret og registreret selskabets reelle ejere. Opgaven vil i langt de fleste tilfælde kunne løses til en fast lav pris.

Du er velkommen til at kontakte os på 88 93 95 00 eller post@ngaf.dk, hvis vi skal registrere dit selskabs reelle ejere, eller hvis du blot vil vide mere

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.