I 2021 er der udsigt til skattefordelen på forældrekøb bortfalder

Partierne bag den nye finanslov for 2020 har aftalt en ændring af de nuværende skatteregler for de såkaldte forældrekøb.

Med ændringen bliver det fra og med 2021 dyrere for forældre at finansiere en lejlighed, som anvendes til udlejning til nærtstående, da forældrene ikke længere vil kunne anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Ændringen medfører med andre ord, at hvor renteudgifter i dag rent skattemæssigt kan trækkes fra i skat med en værdi på op til cirka 56 procent, så vil den skattemæssige værdi efter ændringen for renteudgifterne have den samme skattemæssige værdi, som hvis forældrene havde foretaget et helt almindeligt køb af en bolig – hvilket vil sige omkring 25,6 til 33,6 procent.

Med ændringen forventer regeringen, at det vil indbringe staten 130 millioner kr. i ekstraindtægter i 2021, og på længere sigt en ekstra indtægt på 230 millioner kr.

Umiddelbart vil de nye regler fra og med 2021 være gældende for både de forældre som allerede ejer en forældrekøbslejlighed, samt de forældre som efter 2021 køber en forældrekøbslejlighed. Det skal dog bemærkes, at den endelige udformning først foreligger når lovforslaget offentliggøres endeligt. Vi følger udviklingen.

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om handel med fast ejendom, herunder forældrekøb, og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.