I 2021 er der udsigt til skattefordelen på forældrekøb bortfalder

Partierne bag den nye finanslov for 2020 har aftalt en ændring af de nuværende skatteregler for de såkaldte forældrekøb.

Med ændringen bliver det fra og med 2021 dyrere for forældre at finansiere en lejlighed, som anvendes til udlejning til nærtstående. Det skyldes, at forældrene ikke længere vil kunne anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen.

Ændringen medfører med andre ord, at hvor renteudgifter i dag rent skattemæssigt kan trækkes fra i skat med en værdi på op til cirka 56 procent, så vil den skattemæssige værdi efter ændringen for renteudgifterne have den samme skattemæssige værdi, som hvis forældrene havde foretaget et helt almindeligt køb af en bolig – hvilket vil sige omkring 25,6 til 33,6 procent.

Med ændringen forventer regeringen, at det vil indbringe staten 130 millioner kr. i ekstraindtægter i 2021. På længere sigt vil det betyde en ekstra indtægt på 230 millioner kr.

Umiddelbart vil reglerne gælde for forældre der allerede ejer en forældrekøbslejlighed og forældre der køber en forældrekøbslejlighed efter 2021. Det skal bemærkes, at den endelige udformning først foreligger når lovforslaget offentliggøres endeligt. Vi følger udviklingen.

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om handel med fast ejendom, herunder forældrekøb.  Du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Advokatsekretær søges!

Bedste arbejdsplads haves! Har du talent og interesse for juridisk sagsbehandling på højt niveau? Drømmer du om at udfolde dig

Læs mere »

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.