Kender du til reglerne om gaveafgift?

Ønsker du at give en stor gave, eksempelvis i form af et pengebeløb, der overstiger hvad der for de fleste ligger indenfor et normalt “gaveniveau”, så er det væsentligt at være opmærksom på reglerne om gaveafgift.

Grænserne for hvor stor en gave må være uden at det udløser en gaveafgiftsbetaling, afhænger af til hvem gaven gives. Der er forskel på om en gave gives til bl.a. en ægtefælle, børn eller børnebørn.

Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie, men er kun gyldige, hvis der oprettes gaveægtepagt, som tinglyses.

Børn, stedbørn og børnebørn kan afgiftsfrit modtage gaver op til kr. 61.500 pr. år (2016 niveau). Såfremt en gave overstiger grundbeløbet, betales der en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger dette. Grundbeløbet reguleres hvert år og udgør eksempelvis i 2017 kr. 62.900.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at bundgrænsen på kr. 61.500 (2016 niveau) gælder for hver enkel forælder og/eller bedsteforælder, således at et barn/barnebarn i alt i 2016 samlet vil kunne modtage kr. 246.000 (4 x kr. 61.500) afgiftsfrit fra henholdsvis forældre og bedsteforældre.

Grundbeløbet udgør kr. 21.500 (2016 niveau) for gaver givet til børns eller stedbørns ægtefælle, hvorefter der på tilsvarende vis betales en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger grundbeløbet.

Gaver til andre end den nærmeste familie, eksempelvis gaver til søskende, nevøer og niecer, er som udgangspunkt indkomstskattepligtige for hele beløbet, eftersom disse i afgiftsretlig henseende ikke betragtes som nærmeste familie. Sædvanlige lejlighedsgaver er dog undtaget.

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om gaver og ægtepagter, og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.