Kender du til reglerne om gaveafgift?

Ønsker du at give en stor gave, eksempelvis i form af et pengebeløb, der overstiger hvad der for de fleste ligger indenfor et normalt “gaveniveau”, så er det væsentligt at være opmærksom på reglerne om gaveafgift.

Grænserne for hvor stor en gave må være uden at det udløser en gaveafgiftsbetaling, afhænger af til hvem gaven gives. Der er forskel på om en gave gives til bl.a. en ægtefælle, børn eller børnebørn.

Gaver mellem ægtefæller er afgiftsfrie, men er kun gyldige, hvis der oprettes gaveægtepagt, som tinglyses.

Børn, stedbørn og børnebørn kan afgiftsfrit modtage gaver op til kr. 61.500 pr. år (2016 niveau). Såfremt en gave overstiger grundbeløbet, betales der en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger dette. Grundbeløbet reguleres hvert år og udgør eksempelvis i 2017 kr. 62.900.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at bundgrænsen på kr. 61.500 (2016 niveau) gælder for hver enkel forælder og/eller bedsteforælder, således at et barn/barnebarn i alt i 2016 samlet vil kunne modtage kr. 246.000 (4 x kr. 61.500) afgiftsfrit fra henholdsvis forældre og bedsteforældre.

Grundbeløbet udgør kr. 21.500 (2016 niveau) for gaver givet til børns eller stedbørns ægtefælle, hvorefter der på tilsvarende vis betales en gaveafgift på 15 % af det beløb, der overstiger grundbeløbet.

Gaver til andre end den nærmeste familie, eksempelvis gaver til søskende, nevøer og niecer, er som udgangspunkt indkomstskattepligtige for hele beløbet, eftersom disse i afgiftsretlig henseende ikke betragtes som nærmeste familie. Sædvanlige lejlighedsgaver er dog undtaget.

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om gaver og ægtepagter, og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.