Speciale

Konkurs og rekonstruktion

Hos Nørregaard Advokatfirma har vi stor erfaring inden for insolvensretten og speciale i konkursret.

Vores advokater behandler et stort antal konkursboer som udpeget kurator. Advokat Jeppe Nørregaard er en del af Gældsstyrelsens Advokatpanel. Han udpeges  jævnligt som kurator i konkurser, hvor Gældsstyrelsen er rekvirent. Med vores ekspertise kan vi hjælpe dig eller din virksomhed uanset, om du er kreditor, der har forsøgt sig med inddrivelse af gæld hos en skyldner, og nu ønsker skyldneren taget under konkurs, eller om du selv driver en nødlidende virksomhed, der vil indgive egenbegæring om konkurs.

Vi kan også bistå, hvis du eller din virksomhed allerede er taget under konkurs. 

Konkurs er, når et selskab eller en person, der ikke er i stand til at betale sine forpligtelser efterhånden som de forfalder, er insolvent efter konkurslovens regler og kan af skifteretten erklæres konkurs.

Skifteretten kan beslutte, at et selskab eller en fysisk person skal tages under konkursbehandling, hvis selskabet eller personen er insolvent og insolvensen ikke er forbigående. Det er konkursloven, der regulerer, hvornår der foreligger insolvens.

For at skifteretten foretager vurderingen om insolvens og en følgelig konkurs, skal skifteretten modtage en konkursbegæring. Begæring om konkurs kommer i langt størstedelen af sagerne fra en kreditor, der ikke har modtaget sin betaling, men begæringen kan også komme fra det insolvente selskab eller personen selv i form af en såkaldt ”egenbegæring”.

Den, der begærer konkurs, skal betale en sikkerhed for kurators salær på kr. 30.000, medmindre der er tale om en lønmodtager eller en virksomhedspanthaver.

Når skifteretten afsiger et konkursdekret, udpeger skifteretten samtidig en kurator i form af en advokat.

Kurators arbejde består først og fremmest i at sikre skyldnerens aktiver og få et samlet overblik over aktiverne og passiverne hos den konkursramte. Herefter skal kurator realisere alle aktiverne og sikre, at konkursboets midler fordeles til kreditorerne efter konkurslovens regler. Nogle gange viderefører kurator virksomhedens drift i en periode efter konkursen, f.eks. hvis kurator har til hensigt at sælge virksomheden.

Kurator undersøger under konkursbehandlingen, om skyldneren og/eller ledelsen i et selskab har drevet virksomheden forsvarligt eller om der grundlag for en konkurskarantæne.

Konkursbehandlingens varighed varierer meget. Konkursens udstrækning afhænger blandt andet af virksomhedens størrelse, karakteren af virksomheden, økonomi m.v. Det kan tage fra få måneder til flere år for kurator at behandle konkursboet.

Hvis din virksomhed ikke er i stand til at betale sine kreditorer, kan en rekonstruktion af virksomheden i stedet for en konkurs i nogle tilfælde være en mulig løsning.

En rekonstruktion kan bruges som et sidste forsøg på at redde din virksomhed. Tidligere anvendtes reglerne om betalingsstandsning for nødlidende virksomheder, men reglerne er i dag erstattet af rekonstruktionsreglerne.

En rekonstruktion, der lykkes, indebærer enten en akkordaftale med kreditorerne eller et salg af hele eller dele af virksomheden.

Hvis du allerede har en mulig køber til hele eller dele af din virksomhed eller hvis du ønsker at afsøge mulighederne for at finde en køber, f.eks. fordi virksomheden rummer en række positive og værdifulde elementer, som en konkurs vil ødelægge, kan en rekonstruktionsmulighed overvejes.

Hos Nørregaard Advokatfirma har vi gennemført og bistået ved flere rekonstruktioner, herunder efter fast track-proceduren, som er et regelsæt i konkursloven om ”hurtig” rekonstruktion på under 8 uger. Vi har således indsigt i konkurslovens rekonstruktionsregler og kan rådgive dig og din virksomhed om reglerne og mulighederne.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.