Lovforslag om permanent udskydelse af frist for indlevering af årsregnskab fremsat

Den 6. april 2022 har erhvervsministeren fremsat lovforslag om udskydelse af fristen for indlevering af årsregnskab.

Hvis lovforslaget vedtages, vil fristen for indlevering af årsregnskab fremadrettet lyde på 6 måneder fra regnskabsårets udløb i stedet for den nugældende frist på 5 måneder. 

Det betyder f.eks. at årsrapporten for de virksomheder, som følger kalenderåret som regnskabsår, fremadrettet skal være indleveret til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni. 

Lovforslaget kommer som følge af en bred politisk aftale og i forlængelse af, at man i forbindelse med covid19-pandemien og de udfordringer, der fulgte med for virksomhederne, midlertidigt udskød fristen for indlevering af årsregnskaber fra 5 til 6 måneder i 2020 og 2021. 

Den midlertidige udsættelse til 6 måneder blev taget positivt imod hos bl.a. brancheorganisationer, revisorer m.v., og det har givet anledning til en mere generel vurdering og overvejelse af, om fristen skulle forlænges.

I forlængelse af den politiske aftale fra 2021 har erhvervsministeren nu fremsat lovforslaget om permanent udsættelse af fristen til 6 måneder.

Hvis lovforslaget vedtages, vil virksomheder og revisorer således kunne se frem til en ekstra måned til udarbejdelse og indberetning af årsrapporten fremover. 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det er fristen for indlevering af årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B og C, som lovforslaget lægger op til forlængelse af. 

For så vidt angår børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, der er en del af regnskabsklasse D, bibeholdes de nugældende frister. 

Lovforslaget kan findes her: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L163/som_fremsat.htm

Det vil være en god idé, hvis selskaber, som fremadrettet vil benytte sig af den forventede forlængede frist til indlevering, gennemgår sine vedtægter for at sikre, at der ikke er behov for vedtægtsændringer for udnyttelse af muligheden. 

Hos Nørregaard Advokatfirma bistår vi gerne med gennemgang af vedtægter samt eventuel nødvendig generalforsamling og tilretning af vedtægterne, ligesom vi kan hjælpe med svar på erhvervsretlige spørgsmål generelt. 

Kontakt os på mail post@ngaf.dk eller telefon 88 93 95 00. 

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.