Lovforslag om permanent udskydelse af frist for indlevering af årsregnskab fremsat

Den 6. april 2022 har erhvervsministeren fremsat lovforslag om udskydelse af fristen for indlevering af årsregnskab.

Hvis lovforslaget vedtages, vil fristen for indlevering af årsregnskab fremadrettet lyde på 6 måneder fra regnskabsårets udløb. Det er i stedet for den nugældende frist på 5 måneder.

Det betyder, at årsrapporten for de virksomheder, som følger kalenderåret som regnskabsår, fremadrettet skal være indleveret til Erhvervsstyrelsen senest den 30. juni.

Lovforslaget kommer som følge af en bred politisk aftale og i forlængelse af, at man i forbindelse med covid19-pandemien midlertidigt udskød fristen for indlevering af årsregnskaber fra 5 til 6 måneder i 2020 og 2021.

Den midlertidige udsættelse til 6 måneder blev taget positivt imod hos bl.a. brancheorganisationer, revisorer m.v.. Det har givet anledning til en mere generel vurdering og overvejelse af, om fristen skulle forlænges.

I forlængelse af den politiske aftale fra 2021 har erhvervsministeren fremsat lovforslaget om permanent udsættelse af fristen til 6 måneder.

Hvis lovforslaget vedtages, vil virksomheder og revisorer kunne se frem til en ekstra måned til udarbejdelse og indberetning af årsrapporten fremover.

Vær opmærksom på, at det er fristen for indlevering af årsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B og C, som lovforslaget lægger op til forlængelse af.

For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber, der er en del af regnskabsklasse D, bibeholdes de nugældende frister.

Lovforslaget kan findes her: https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L163/som_fremsat.htm

Det er en god idé, hvis selskaber, som fremadrettet vil benytte sig af den forventede forlængede frist til indlevering, gennemgår sine vedtægter. Så sikrer de, at der ikke er behov for vedtægtsændringer for udnyttelse af muligheden.

Hos Nørregaard Advokatfirma bistår vi gerne med gennemgang af vedtægter samt eventuel nødvendig generalforsamling og tilretning af vedtægterne. Vi kan også  hjælpe med svar på erhvervsretlige spørgsmål generelt.

Kontakt os på mail post@ngaf.dk eller telefon 88 93 95 00.

Seneste indlæg

Advokatsekretær søges!

Bedste arbejdsplads haves! Har du talent og interesse for juridisk sagsbehandling på højt niveau? Drømmer du om at udfolde dig

Læs mere »

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.