Ny lov giver arbejdsgivere adgang til bl.a. at pålægge medarbejdere at fremvise coronapas og/eller blive testet for covid-19.

Med virkning pr. den 26. november 2021 – og så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom – kan arbejdsgivere bl.a. pålægge sine medarbejdere at fremvise coronapas og/eller blive testet for covid-19.

Pålæg om fremvisning af coronapas

En arbejdsgiver kan, så længe covid-19 kategoriseres som en samfundskritiks sygdom, pålægge en medarbejder at fremvise coronapas. Arbejdsgiveren skal dog være opmærksom på, at medarbejderne skriftligt skal informeres om pålægget (tillige via tillidsrepræsentanter, repræsentanter i samarbejdsudvalg, arbejdsmiljørepræsentanter o.l.) samt begrundelsen herfor. Af lovens forarbejder fremgår det, at det er en tilstrækkelig begrundelse, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom. Det er således ikke nødvendigt, at arbejdsgiver i begrundelsen for udstedelsen af et pålæg, angiver andet end, at covid-19 er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom.

Pålæg om covid-19 test

Loven giver tillige en arbejdsgiver mulighed for at pålægge en medarbejder hurtigst muligt at blive testet for covid-19 samt oplyse arbejdsgiveren om resultatet af testen. En arbejdsgiver kan dog kun pålægge en medarbejder at blive testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med covid-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn. Det fremgår af lovens forarbejder, at en arbejdsgiver, der pålægger test på baggrund af relevante myndigheders gældende regler eller anbefalinger herom, må kunne gå ud fra, at saglighedskravet er opfyldt.

Der gælder desuden et informationskrav af medarbejderen på tilsvarende vis, som ved pålæg om fremvisning af coronapas, som beskrevet ovenfor.

Ansættelsesretlige sanktioner

En medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg fra arbejdsgiveren om enten fremvisning af coronapas eller om test for covid-19 kan mødes med ansættelsesretlige sanktioner, eksempelvis påtale, advarsel, mv. og i yderste konsekvens afskedigelse. Det er dog en betingelse, at medarbejderen i forbindelse med det konkrete pålæg er skriftlige informeret om sanktionsmuligheden. Denne adgang er udtryk for et almindeligt ansættelsesretligt princip i den forstand, at en medarbejder inden for de for ansættelsesforholdet fastlagte rammer i medfør af ledelsesretten er forpligtet til at følge de anvisninger, som arbejdsgiver udstikker, og at det kan have konsekvenser i relation til ansættelsesforholdet, hvis anvisningerne ikke efterleves.

Såfremt du og/eller din virksomhed har spørgsmål eller behov for bistand i relation til implementering af ovennævnte tiltag, herunder en uddybende drøftelse af de nærmere krav og procedurer forbundet med gennemførelsen af pålæg, er du velkommen til at kontakte os på telefon, 88 93 95 00 eller e-mail, post@ngaf.dk.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.