Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

De nye regler byder blandt andet på bedre muligheder for at give hinanden gaver, en ny form særeje, og et helt nyt ord.

Den 1. januar 2018 træder den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Formålet med lovændringen har været at modernisere de hidtidige regler, samtidig med at det økonomiske udgangspunkt for ægteskabet – fællesejet – bevares.

Gaver mellem ægtefællers

På nuværende tidspunkt er reglerne således, at en ægtefælle, som ønsker at overdrage en gave (der er større end en almindelig lejlighedsgave) til sin ægtefælle, skal oprette en ægtepagt om gaveoverdragelsen, for at overdragelsen juridisk set anses for at være en gave. Denne ordning betyder, at en ægtefælle kan kræve en gave tilbage, hvis gaven ikke er overdraget ved ægtepagt. Det skyldes, at gaven i så fald juridisk set ikke tilhører gavemodtager.

Med de nye regler lukkes denne mulighed. Pr. 1. januar er der ikke længere krav om at ægtefæller skal oprette ægtepagt, hvis de vil give hinanden gaver.

De nye regler får endvidere betydning i tilfælde af konkurs. Det skyldes, at reglerne gør det lettere for kreditorer at få omstødt (annulleret) gaver mellem ægtefæller. Hidtil har der eksisteret en regel om at gaver, der er givet op til 2 år før konkursen, kan omstødes. Fra den 1. januar 2018 ophæves denne regel, og der er herefter ingen tidsfrist for omstødelse.

Til gengæld skal to yderligere krav være opfyldt, for at en gave kan omstødes. Gaven skal for det første stå i åbenbart misforhold til gavegivers økonomi, og for det andet må det ikke kunne påvises at gavegiveren – såfremt denne ikke havde overdraget gaven – forblev betalingsdygtig.

Aftale om gæld hos ægtefællers

Ægtefæller kan fra 1. januar 2018 ved ægtepagt aftale, at gæld skal fradrages før deling i forbindelse med en bodeling. Det bliver dog kun muligt at aftale for eksisterende gæld, og således ikke for gæld, der ikke er stiftet ved indgåelsen af ægtepagten.

Sumdeling og sumsæreje ved ægtefællers

De nuværende særejeformer fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje bevares i den nye lov. Som noget nyt bliver det muligt at aftale sumdeling og sumsæreje:

Ved sumdeling kan ægtefællerne aftale, at alt hvad de ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver skal være fuldstændigt særeje, men at en hvis sum – eksempelvis 200.000 kr. – skal være fælleseje og deles.

Ved sumsæreje kan ægtefæller aftale, at en hvis sum – eksempelvis 200.000 kr. – skal være skilsmissesæreje, og dermed ikke deles ved skilsmisse, mens resten af formuen deles.

Nyt ord: delingsformue

Den del af en ægtefælles formue, der skal indgå i bodelingen, bliver fra 1. januar 2018 betegnet som ægtefællens ”delingsformue”. De 2 ægtefællers delingsformuer udgør samlet ægtefællernes formuefælles-skab.

Ovenstående er blot et indblik af de nye regler. Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om ægtefællers økonomiske forhold , og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere.

Seneste indlæg

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.