Ny lov om ægtefællers økonomiske forhold

De nye regler byder blandt andet på bedre muligheder for at give hinanden gaver, en ny form særeje, og et helt nyt ord.

Den 1. januar 2018 træder den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold i kraft. Formålet med lovændringen har været at modernisere de hidtidige regler, samtidig med at det økonomiske udgangspunkt for ægteskabet – fællesejet – bevares.

Gaver mellem ægtefæller

På nuværende tidspunkt er reglerne således, at en ægtefælle, som ønsker at overdrage en gave (der er større end en almindelig lejlighedsgave) til sin ægtefælle, skal oprette en ægtepagt om gaveoverdragelsen, for at overdragelsen juridisk set anses for at være en gave. Denne ordning betyder at en ægtefælle (også efter ganske mange år) kan kræve en gave tilbage, hvis gaven ikke er overdraget ved ægtepagt, da gaven i så fald juridisk set ikke tilhører gavemodtager.

Med de nye regler lukkes denne mulighed, og pr. 1. januar er der ikke længere krav om at ægtefæller skal oprette en ægtepagt, hvis de ønsker at give hinanden gaver.

De nye regler får endvidere betydning i tilfælde af konkurs, idet reglerne gør det lettere for kreditorer at få omstødt (annulleret) gaver mellem ægtefæller. Hidtil har der eksisteret en regel om at gaver, der er givet op til 2 år før konkursen, kan omstødes. Fra den 1. januar 2018 ophæves denne regel, og der er herefter ingen tidsfrist for omstødelse.

Til gengæld skal to yderligere krav være opfyldt, for at en gave kan omstødes. Gaven skal for det første stå i åbenbart misforhold til gavegivers økonomi, og for det andet må det ikke kunne påvises at gavegiveren – såfremt denne ikke havde overdraget gaven – forblev betalingsdygtig.  

Aftale om gæld

Ægtefæller kan fra 1. januar 2018 ved ægtepagt aftale, at gæld skal fradrages før deling i forbindelse med en bodeling. Det bliver dog kun muligt at aftale for eksisterende gæld, og således ikke for gæld, der ikke er stiftet ved indgåelsen af ægtepagten.

Sumdeling og sumsæreje

De nuværende særejeformer fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje og kombinationssæreje bevares i den nye lov. Som noget nyt bliver det muligt at aftale sumdeling og sumsæreje:

Ved sumdeling kan ægtefællerne aftale, at alt hvad de ejer ved ægteskabets indgåelse eller senere erhverver skal være fuldstændigt særeje, men at en hvis sum – eksempelvis 200.000 kr. – skal være fælleseje og deles.

Ved sumsæreje kan ægtefæller aftale, at en hvis sum – eksempelvis 200.000 kr. – skal være skilsmissesæreje, og dermed ikke deles ved skilsmisse, mens resten af formuen deles.

Nyt ord: delingsformue

Den del af en ægtefælles formue, der skal indgå i bodelingen, bliver fra 1. januar 2018 betegnet som ægtefællens ”delingsformue”. De 2 ægtefællers delingsformuer udgør samlet ægtefællernes formuefælles-skab.

Ovenstående er blot et indblik af de nye regler. Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring indenfor rådgivning om ægtefællers økonomiske forhold , og du er velkommen til at kontakte os på post@ngaf.dk, såfremt du vil vide mere. 

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.