NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023.

Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne ændringer større krav til arbejdsgiverens udarbejdelse af ansættelsesbeviser og giver medarbejderen nye minimumsrettigheder. De nye regler har derfor relevans for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Nedenfor gengives en række af de væsentligste konsekvenser, som lovforslaget gennemfører.

Nye krav til oplysningspligten

Med vedtagelsen af lovforslaget indføres yderligere krav til de oplysninger, som arbejdspladsen skal give medarbejderne.

Reglerne berører alle ansættelsesforhold med en arbejdstid på mere end 3 timer pr. uge over en periode på 4 uger. Reglerne medfører krav om, at arbejdsgiveren skal udlevere grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet senest 7 kalenderdage efter første dag i ansættelsen. Disse ændringer indebærer en skærpelse af kravene til arbejdsgiver i forhold til de nuværende regler.

De grundlæggende oplysninger, der udleveres til medarbejderen, indebærer bl.a. aftalte vilkår om lønforhold, arbejdssted- og tid. Det indebærer også oplysninger vedrørende ferie, fravær med løn, opsigelsesvarsler og adgang til uddannelse. Oplysninger vedrørende kollektive overenskomster skal gives til medarbejderen senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse.

Krav til arbejdsvilkår indføres i ansættelsesbevisloven

Den gældende ansættelsesbevislov indeholder ikke materielle krav i form af vilkår for selve ansættelsesforholdet. Med lovforslaget indføres en række krav til arbejdsvilkårene, herunder krav om, at prøvetiden i et ansættelsesforhold ikke må overstige en periode på 6 måneder – og for tidsbegrænsede ansættelser heller ikke udgøre mere end ¼ af ansættelsestiden.

Der indføres også krav om, at arbejdsgiveren ikke må hindre en medarbejder i at tage sideløbende arbejde for andre arbejdsgivere. Det gælder dog ikke hvis beskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.

En eventuel uddannelse, som arbejdsgiveren er forpligtet til at tilbyde medarbejderen, skal tilbydes uden udgift for medarbejderen, tælle som arbejdstid i ansættelsesforholdet og så vidt muligt foregå indenfor sædvanlig arbejdstid.

De nye regler giver videre medarbejderen adgang til én gang årligt at anmode om at ændre sin ansættelsesform. Fx til mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis sådanne er tilgængelige i virksomheden (eks. fra tidsbegrænset til fastansat). Medarbejderen har krav på et skriftligt og begrundet svar på sin anmodning indenfor en måned – dog 3 måneder for mindre arbejdspladser.

Ikke krav om nye ansættelsesbeviser for ansættelser før 1. juli 2023

Lovforslagets skærpede krav til arbejdsgivere gælder for ansættelser fra den 1. juli 2023 og fremefter. Dette indebærer, at der ikke skal udarbejdes nye ansættelsesbeviser for medarbejdere, hvis ansættelse er påbegyndt før denne dato, medmindre medarbejderen konkret efterspørger det.

Der er alene gengivet enkelte af de ændringer, der er vedtaget. For en nærmere drøftelse af, hvordan lovforslaget vil påvirke din virksomhed, kan du kontakte Nørregaard Advokatfirma på telefon 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk.

Seneste indlæg

Advokatsekretær søges!

Bedste arbejdsplads haves! Har du talent og interesse for juridisk sagsbehandling på højt niveau? Drømmer du om at udfolde dig

Læs mere »

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.