NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023.

Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne ændringer større krav til arbejdsgiverens udarbejdelse af ansættelsesbeviser og giver medarbejderen nye minimumsrettigheder. De nye regler har derfor relevans for både arbejdsgivere og medarbejdere.

Nedenfor gengives en række af de væsentligste konsekvenser, som lovforslaget gennemfører.

Nye krav til oplysningspligtenMed vedtagelsen af lovforslaget indføres yderligere krav til de oplysninger, som arbejdspladsen skal give medarbejderne.

De nye regler berører alle ansættelsesforhold med en arbejdstid på mere end 3 timer pr. uge over en periode på 4 uger, og medfører krav om, at arbejdsgiveren allerede skal udlevere grundlæggende oplysninger om ansættelsesforholdet senest 7 kalenderdage efter første dag i ansættelsen. Disse ændringer indebærer en skærpelse af kravene til arbejdsgiver i forhold til de nuværende regler.

De grundlæggende oplysninger, som efter ikrafttrædelsen af lovforslaget skal udleveres til medarbejderen, indebærer bl.a. aftalte vilkår om lønforhold, arbejdssted- og tid, samt evt. oplysninger vedrørende ferie, fravær med løn, opsigelsesvarsler og adgang til uddannelse. Oplysninger vedrørende kollektive overenskomster skal gives til medarbejderen senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse.

Krav til arbejdsvilkår indføres i ansættelsesbevisloven

Den gældende ansættelsesbevislov indeholder ikke materielle krav i form af vilkår for selve ansættelsesforholdet. Med lovforslaget indføres en række krav til arbejdsvilkårene, herunder krav om, at prøvetiden i et ansættelsesforhold ikke må overstige en periode på 6 måneder – og for tidsbegrænsede ansættelser heller ikke udgøre mere end ¼ af ansættelsestiden.

Der indføres også krav om, at arbejdsgiveren ikke må hindre en medarbejder i at tage sideløbende arbejde for andre arbejdsgivere, medmindre beskæftigelsen er uforenelig med det bestående ansættelsesforhold.

En eventuel uddannelse, som arbejdsgiveren er forpligtet til at tilbyde medarbejderen, skal tilbydes uden udgift for medarbejderen, tælle som arbejdstid i ansættelsesforholdet og så vidt muligt foregå indenfor sædvanlig arbejdstid.

De nye regler giver videre medarbejderen adgang til én gang årligt at anmode om at ændre sin ansættelsesform til mere forudsigelige og trygge arbejdsvilkår, hvis sådanne er tilgængelige i virksomheden (eks. fra tidsbegrænset til fastansat). Medarbejderen har krav på et skriftligt og begrundet svar på sin anmodning indenfor en måned – dog 3 måneder for mindre arbejdspladser.

Ikke krav om nye ansættelsesbeviser for ansættelser før 1. juli 2023

Lovforslagets skærpede krav til arbejdsgivere gælder for ansættelser fra den 1. juli 2023 og fremefter. Dette indebærer, at der ikke skal udarbejdes nye ansættelsesbeviser for medarbejdere, hvis ansættelse er påbegyndt før denne dato, medmindre medarbejderen konkret efterspørger det.

Der er alene gengivet enkelte af de ændringer, der er vedtaget.. For en nærmere drøftelse af, hvordan lovforslaget vil påvirke din virksomhed, kan du kontakte Nørregaard Advokatfirma på telefon 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.