Nye regler om boafgift tilgodeser søskende som arvinger

Kort inden nytår indgik regeringen sammen med en række partier Aftale om reform af personskat. Et af de emner, der er omfattet af aftalen, er betaling af boafgift i de dødsboer, hvor søskende er arvinger.

Som reglerne er i dag, er der et såkaldt bundfradrag på kr. 333.100 (2024-niveau). Det vil sige, at de første kr. 333.100 i et bo er afgiftsfrie, uanset hvem der arver.

Hvis arven overstiger bundfradraget på kr. 333.100, betales 15% i boafgift af alle arvinger undtagen ægtefæller. Dog er det kun de nærmeste arvinger, der kan nøjes med at betale en boafgift på 15% af den arv, der overstiger bundfradraget. Ved de nærmeste arvinger forstås børn, børnebørn og oldebørn etc. samt forældre og bedsteforældre etc., svigerbørn, fraskilte eller fraseparerede ægtefæller og samlevere, som man har haft fast bopæl sammen med de sidste 2 år inden dødsfaldet. De, som falder udenfor klassen ”nærmeste arvinger” skal også også betale en tillægsboafgift på 25% af hele arven. Det svarer til ca. 36,25% af den samlede arv.

Den nye aftale om arvinger

Med den nye aftale vil tillægsboafgiften på 25% bortfalde for søskende og søskendes børn således, at de også bliver omfattet af ”de nærmeste arvinger”. Det betyder, at når en afdød hverken har ægtefælle/samlever, børn eller forældre, og det er den pågældendes søskende, der skal arve, så vil disse søskende slippe for at skulle betale tillægsboafgiften på 25%. Søskende nøjes derfor med at skulle betale en boafgift på 15%.

Det nuværende bundfradrag på kr. 333.100 får også et lille nyk opad. Hvor bundfradraget i perioden 2021-2024 er steget med ca. kr. 25.000 fra kr. 308.800 til kr. 333.100, vil det i perioden frem til 2029 stige med i alt kr. 79.600. Det betyder, at man i 2029 kan arve op til kr. 375.000, uden at skulle betale boafgift. Det betyder også, at de samledes værdier, som en afdød efterlader sig, ikke overstiger kr. 333.100, vil der ikke skulle betales boafgift, uanset hvem der arver.

Reglerne om, at søskende kun skal betale 15% i boafgift, træder i kraft fra 2027, dvs. for dødsfald, der indtræffer 1. januar 2027 eller senere.

Mulig besparelse inden den nye aftale

Hvis man i perioden inden 2027 ved, at ens nærmeste arving er ens søskende, kan disse søskende opnå en besparelse ved at, man indsætter en velgørende institution som arving i testamentet sammen med sine søskende, så den velgørende institution arver 1/3 og søskende 2/3. Der skal så i testamentet indsættes en bestemmelse om, at den velgørende institution skal betale hele boafgiften. På den måde opnår søskende en lille besparelse og man får samtidig betænkt et godt formål.

Modellen med at lade en velgørende institution betale boafgiften, kan anvendes i alle tilfælde, hvor arvingerne ikke tilhører klassen ”nærmeste arvinger.”

Under alle omstændigheder vil det altid være en god ide at sikre sig, at ens testamentariske forhold er i orden, så man har sikkerhed for, at ens arv tilfalder dem, man havde tænkt sig og under de bedst mulige vilkår.

Hvis du har brug for hjælp til oprettelse af testamente eller har andre spørgsmål til arveretten, er du velkommen til at kontakte os på telefon 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk

Seneste indlæg

Advokatsekretær søges!

Bedste arbejdsplads haves! Har du talent og interesse for juridisk sagsbehandling på højt niveau? Drømmer du om at udfolde dig

Læs mere »

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.