Nye rekonstruktionsregler

 – af advokat og partner Jeppe Nørregaard

Den 23. marts 2021 vedtog Folketinget en lovændring af rekonstruktionsreglerne i konkursloven. Lovændringen skal forbedre nødlidende virksomheders mulighed for overlevelse gennem rekonstruktion.

De hidtil gældende regler i konkursloven vedrørende rekonstruktion har kun i ganske begrænset omfang været anvendt, men med lovændringerne må det forventes, at der i fremtiden kan gøres brug af rekonstruktion i væsentligt større omfang for derved også at redde flere levedygtige virksomheder.

Formålet med lovændringen er udover at give bedre muligheder for at redde flere levedygtige virksomheder gennem coronakrisen (eller andre forbigående økonomiske vanskeligheder) tillige at forhindre tab af arbejdspladser.

Med lovændringen, hvis regler forventes snarest at træde i kraft, kan som nogle af de væsentligste ændringer nævnes:

• Ej obligatorisk at beskikke tillidsmand:

fremadrettet bliver det valgfrit for rekonstruktøren, om der skal beskikkes en fagkyndig tillidsmand (i form af en revisor) i forbindelse med rekonstruktioner.

Udgifterne til salæret til tillidsmanden, der som oftest er en tung post, begrundet i et omfangsrigt arbejde for tillidsmanden, vil således kunne spares fremadrettet. Med lovændringerne har rekonstruktøren mulighed for eventuelt at vælge at anvende virksomhedens revisor som rådgiver under rekonstruktionsprocessen.

• Fast Track-overdragelse:

Indtil nu har reglerne om rekonstruktion krævet, at en virksomhedsoverdragelse af den nødlidende virksomhed alene kunne gennemføres ved kreditorernes vedtagelse af rekonstruktionsforslaget.

Fremadrettet kan rekonstruktøren beslutte at gennemføre en virksomhedsoverdragelse inden kreditorernes formelle afstemning om rekonstruktionsforslaget. Dette giver således mulighed for en hurtigere virksomhedsoverdragelse, som tillige også kan gennemføres på et tidligere tidspunkt end hidtil.

• Ej direkte konkurs:

Efter konkurslovens nuværende rekonstruktionsregler, medfører en indledt rekonstruktion, at denne kun kan ophøre igen enten ved vedtagelse af rekonstruktionsforslaget, eller såfremt virksomheden bliver solvent. Dvs. at det hidtil har været sådan, at en fejlslagen rekonstruktionsbehandling automatisk medførte en konkurs.

Med de nye regler er det ikke længere således, idet der efter reglerne nu vil være en mulighed for at tilbagekalde en rekonstruktion, hvis dette gøres, inden rekonstruktionensplanen er vedtaget. Har skifteretten modtaget en konkursbegæringen inden rekonstruktionsbegæringen, vil en tilbagekaldelse af rekonstruktionen dog medføre, at konkursbegæringen fremmes.

I forlængelse af ovenstående ændrede regler skal der heller ikke længere stilles (økonomisk) sikkerhed for en eventuel efterfølgende konkursbehandling ved fremsættelse af begæring om rekonstruktion.

• Dækning ved lønmodtagernes garantifond:

Der har indtil nu alene været mulighed for dækning af restancer til virksomhedens ansatte hos Lønmodtagernes Garantifond, når arbejdsgiveren blev erklæret konkurs. De ansatte har derfor afventet endeligt udfald af rekonstruktionen, førend de enten som følge af en konkurs kunne få dækning ved LG, eller efter gennemførelse af rekonstruktion fik deres restancer betalt af arbejdsgiveren.

Med de nye regler er indledning af rekonstruktion nu grundlag for at opnå dækning hos Lønmodtagernes Garantifond for lønmodtagere, som er opsagt eller fritstillet i forbindelse med rekonstruktionen.

Herudover vil virksomheden fremadrettet kunne opnå lån hos Lønmodtagernes Garantifond til dækning af restancer for løn, der er opbygget før rekonstruktionen, til de ansatte, som fortsat beskæftiges i virksomheden.

Ovenstående ændringer i konkursloven vedrørende rekonstruktion giver bredere mulighed for anvendelse af rekonstruktion fremadrettet, og forbedringen af reglerne må forventes at kunne redde flere virksomheder.

Hvis du har spørgsmål til de nye regler eller overvejer rekonstruktion enten inden- eller udenretligt, kan du kontakte advokat Jeppe Nørregaard på jn@ngaf.dk eller 31959788.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.