Folketinget vedtager lovændring, der forbyder arbejdsgivere at spørge til jobansøgeres alder

Folketinget har den 22. marts 2022 vedtaget en lovændring, der betyder, at arbejdsgivere pr. 1. juli 2022 ikke længere må indhente oplysninger om jobansøgeres alder i forbindelse med jobansøgning.

Diskrimination af jobansøgere på grund af alder er i forvejen ulovlig forskelsbehandling ifølge forskelsbehandlingsloven, men regeringen har nu som led i en trepartsaftale mellem regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening om mangel på arbejdskraft, vedtaget et generelt forbud mod, at man som arbejdsgiver anmoder om oplysninger om en ansøgers alder ved indlevering, indsendelse, uploading og indtastning m.v. af jobansøgninger.

Den nye lovændring betyder således, at arbejdsgivere i forbindelse med rekrutteringsprocesser mv. skal sikre, at processerne/systemerne ændres til at opfylde lovændringen senest den 1. juli 2022, idet felter o.l. til brug for indhentelse af oplysning om jobansøgerens alder og fødselsår skal fjernes inden ikrafttrædelsestidspunktet.   

Der gælder dog i forskelsbehandlingsloven fortsat undtagelsesbestemmelser til forbuddet, som kan legitimere indhentelse af oplysninger om alder på jobansøgere, hvilket dog bl.a. forudsætter, at det sker til opfyldelse af et sagligt formål.

Overtrædelse af forbuddet vil kunne straffes med bøde eller godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingen.

Nørregaard Advokatfirma står klar til at besvare spørgsmål eller bistå dig/eller din virksomhed i relation til den nye lovændring i Forskelsbehandlingsloven og du er velkommen til at kontakte os for en drøftelse på telefon 88 93 95 00 eller e-mail: post@ngaf.dk.