Dødsboer bliver (lidt) digitale

Danmarks Domstole udruller til efteråret en digital skifteportal, hvilket bl.a. betyder, at krav i dødsboer kan tilgås og anmeldes digitalt!

Der er den 30. marts 2022 fremsat lovforslag, som hvis det vedtages indebærer udrulningen af domstolenes digitale skifteportal.

Af lovforslaget fremgår, at tanken er, at skifteretten, kontaktpersonen og/eller bobestyreren vil kunne tilgå alle anmeldte krav og tilgodehavender i et dødsbo på skifteportalen. Alle krav, der anmeldes i et dødsbo, vil således være samlet et sted, hvor de vil kunne tilgås af alle relevante interessenter i det omfang, det er relevant for den enkelte.

I praksis betyder det, at kreditorer og debitorer digitalt kan anmelde og registrere krav og tilgodehavender samt komme med forespørgsler i dødsboer. Skifteportalen vil således kunne skabe et overblik i dødsboet til fordel for boets kontaktperson og/eller bobestyrer, ligesom der vil være et overblik over, hvilke krav, tilgodehavender og forespørgsler, der er anmeldt i det fremsøgte dødsbo.

Den nye portal er første led i den kommende digitalisering af hele skifteområdet og omfatter i første omgang digital anmeldelse af krav og tilgodehavender m.v. i dødsboskiftesager. Kreditorer og debitorer vil alene kunne tilgå de oplysninger, de selv har givet.

Danmarks Domstoles strategi er at få etableret en fremtidssikret platform, hvor domstolene kan møde brugerne professionelt og tidssvarende, sikre kvalitet og effektivitet samt en kortere sagsbehandlingstid.

Skifteportalen forventes lanceret til efteråret i alle landets byretter. Der er udvalgt 5 pilotretter til opstarten den 1. september 2022 – herunder retten på Bornholm, Hjørring, Odense, Holstebro og retten i Roskilde. De øvrige retter tager Skifteportalen i brug pr. 15. november 2022.