Ny standardblanket for lejeaftaler er vej

Den 28. juni 2022 sendte Indenrigs- og Boligministeriet en ny typeformular på lejeområdet i høring. Dette skete kun få dage inden ikrafttrædelsen af den nye lejelov, som vi orienterede om tidligere på året.

Den nye typeformular A, 10. udgave, erstatter 9. udgave og ajourfører henvisningerne til lovgivningen, ligesom den i øvrigt har en række indholdsmæssige ændringer, der nødvendiggør, at også erfarne parter indenfor boligudlejning sætter sig ind i ændringerne.

Den nye typeformular forventes at træde i kraft den 1. september 2022. Fra denne dato og frem til årets udgang kan både 9. og 10. udgave af blanketten anvendes ved indgåelse af nye lejeaftaler. Fra 1. januar 2023 kan udelukkende den nye typeformular benyttes.