Oversigt over nyheder

Bliv opdateret med juridiske nyheder

Datatilsynet har nu offentliggjort deres planlagte tilsyn for 2018

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet har nu offentliggjort tilsynets planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018. Datatilsynet har blandt andet valgt at fokusere på behandlingsgrundlag og persondatasikkerhed hos private

Læs mere »

AB 92 afløses af AB 18

Byggeriets standardvilkår har efterhånden mange år bag sig, og står derfor nu overfor en revision. De Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92),  og De Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), står

Læs mere »

Overvejer du et generationsskifte i din virksomhed?

Folketinget vedtog i 2017 et lovforslag vedrørende en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte frem mod år 2020. Når en familieejet virksomhed skal overdrages fra én generation til en anden, skal der betales en afgift til staten. Hvis

Læs mere »

Nye regler om forretningshemmeligheder er på vej

De nye regler skal implementere et EU-direktiv, og vil afløse markedsføringslovens regler om forretningshemmeligheder. Den nye lov om forretningshemmeligheder samler den danske regulering under ét, og vil samtidig medføre bedre beskyttelse mod misbrug. Indledningsvis er det værd at bemærke, at

Læs mere »

Ny ferielov ændrer grundlæggende på hidtidige regler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en større ændring af ferielovgivningen, som grundlæggende vil ændre det danske feriesystem fra den 1. september 2020. Den nye ferielov medfører mange ændringer i de nugældende regler, men den største ændring findes utvivlsomt i

Læs mere »

Nye regler om brug af e-mails i lejeforhold

Nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer er vedtaget. Tidligere måtte udlejer og lejer kun kommunikere via varige digitale medier (såsom e-mail), hvis der forelå en særskilt aftale herom. Efter de nye regler – som trådte i kraft

Læs mere »

Den nye markedsføringslov

Rammerne for markedsføringsmæssigt at skilte med ’garanti’ er udvidet. Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft, og ved første øjekast forekommer det, at der er tale om fuldstændig anderledes lovgivning på området. Formålet med den nye markedsføringslov

Læs mere »

Datatilsynet har nu offentliggjort deres planlagte tilsyn for 2018

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Datatilsynet har nu offentliggjort tilsynets planlagte tilsyn indtil udgangen af 2018. Datatilsynet har blandt andet valgt at fokusere på behandlingsgrundlag og persondatasikkerhed hos private

Læs mere »

AB 92 afløses af AB 18

Byggeriets standardvilkår har efterhånden mange år bag sig, og står derfor nu overfor en revision. De Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92),  og De Almindelige Betingelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89), står

Læs mere »

Overvejer du et generationsskifte i din virksomhed?

Folketinget vedtog i 2017 et lovforslag vedrørende en gradvis nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte frem mod år 2020. Når en familieejet virksomhed skal overdrages fra én generation til en anden, skal der betales en afgift til staten. Hvis

Læs mere »

Nye regler om forretningshemmeligheder er på vej

De nye regler skal implementere et EU-direktiv, og vil afløse markedsføringslovens regler om forretningshemmeligheder. Den nye lov om forretningshemmeligheder samler den danske regulering under ét, og vil samtidig medføre bedre beskyttelse mod misbrug. Indledningsvis er det værd at bemærke, at

Læs mere »

Ny ferielov ændrer grundlæggende på hidtidige regler

Folketinget vedtog den 25. januar 2018 en større ændring af ferielovgivningen, som grundlæggende vil ændre det danske feriesystem fra den 1. september 2020. Den nye ferielov medfører mange ændringer i de nugældende regler, men den største ændring findes utvivlsomt i

Læs mere »

Nye regler om brug af e-mails i lejeforhold

Nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer er vedtaget. Tidligere måtte udlejer og lejer kun kommunikere via varige digitale medier (såsom e-mail), hvis der forelå en særskilt aftale herom. Efter de nye regler – som trådte i kraft

Læs mere »

Den nye markedsføringslov

Rammerne for markedsføringsmæssigt at skilte med ’garanti’ er udvidet. Den 1. juli 2017 trådte den nye markedsføringslov i kraft, og ved første øjekast forekommer det, at der er tale om fuldstændig anderledes lovgivning på området. Formålet med den nye markedsføringslov

Læs mere »
Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.