Speciale

Omdannelse af virksomhed

Driver du en enkeltmandsvirkomhed, som er vokset, og overvejer du at drive virksomheden videre i selskabsform? Eller går du med tanker om at omdanne dit anpartsselskab til et aktieselskab?

Omstrukturering af virksomheder og selskaber dækker over en bred vifte af muligheder og valg.

Beslutningen om omdannelse kræver derfor en valid og forståelig rådgivning. Det kan vi tilbyde hos Nørregaard Advokatfirma.

Gennem årene har vi hjulpet et stort antal virksomheder, særligt små og mellemstore virksomheder, med omstruktureringer. Vi yder rådgivning om samtlige selskabsformer og relevant selskabsret, om interessentskaber og partnerselskaber. Vi yder også rådgivning til personligt ejede virksomheder. Vi har endvidere stor viden og erfaring med at yde rådgivning for foreninger og fonde.

Det er individuelt, hvad en omdannelse af en virksomhed indebærer og indeholder. Den praktiske proces og de juridiske krav afhænger blandt andet af virksomhedens nuværende form og det mål og den løsning, der sigtes imod.

Hos Nørregaard Advokatfirma tænker vi bredt i alle omdannelsessituationer, og vores rådgivning vil derfor, udover de mere direkte selskabs- og omdannelsesretlige aspekter, være bred og indeholde mange elementer og overvejelser, som er vigtige for virksomheden, når beslutningen om omstrukturering skal træffes.

Driver du en enkeltmandsvirkomhed, som du ønsker omdannet til et selskab, er det naturligt at overveje muligheden for skattefri omdannelse.

Virksomhedsomdannelsesloven opstiller en række betingelser, som skal være opfyldte, for at gennemføre en skattefri omdannelse.

Vi vurderer for og med dig, om betingelserne er opfyldte, vi drøfter fordele og ulemper med dig, vi udarbejder nødvendige dokumenter herunder stiftelsesdokument, vedtægter, ejerbog m.v., vi hjælper dig med indhentelse af en eventuel vurdering og vi foretager alt praktisk arbejde forbundet med omdannelsen hos Erhvervsstyrelsen m.v.

Det er muligt at omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab. Omdannelsen forudsætter, at en række betingelser er opfyldt, herunder bl.a. at den nødvendige selskabskapital er til stede. Hvis selskabskapitalen ikke er minimum 400.000 kr., som det er krævet, kan betingelsen opfyldes f.eks. ved at foretage en kapitalforhøjelse.

Vi gennemgår med dig/jer, om betingelserne for omdannelse er opfyldt, og hvis betingelserne ikke er opfyldt, så rådgiver vi om, hvordan betingelserne mest hensigtsmæssigt kan opfyldes.

Vi yder også indgående rådgivning om fordelene og ulemperne ved de to selskabsformer.

I forbindelse med omdannelsen fra et ApS til A/S kan vi sørge for, at alle nødvendige dokumenter udarbejdes, ligesom vi sørger for registrering af omdannelsen hos Erhvervsstyrelsen i rette tid og meget mere.

Udover de juridiske forhold, som vi indgående og forståeligt rådgiver om, vil vores rådgivning også tage højde for relevante overvejelser om skattemæssige konsekvenser, ansættelsesretlige forhold og meget mere. Vi siger også til, hvis der er behov for anden faglig bistand i processen, f.eks. i form af en revisor.

Vores rådgivning sigter efter at tage højde for alle relevante forhold. Så er du nemlig klædt på til at træffe den bedste beslutning for virksomheden i flere aspekter. Herudover har den brede rådgivning den fordel, at du og din virksomhed undgår at blive mødt af ubehagelige overraskelser senere.

Vi kan bistå dig og din virksomhed uanset hvor i processen, I er.

Befinder du dig på et indledende overvejelsesstadie med, kan vi være behjælpelige med at finde din virksomheds mest optimale løsning. Vi giver også råd og vejledning om, hvorvidt din virksomhed overhovedet bør omdannes.

Hvis du allerede har besluttet dig for omdannelsens karakter og form og derfor ”blot” har behov for hjælp til i praksis at gennemføre processen, så kan vi hjælpe med udarbejdelse af alle nødvendige dokumenter, lovpligtige registreringer osv.

Hos Nørregaard Advokatfirma er vi klar til at træde ind og bistå der, hvor din virksomhed befinder sig.  

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.