Omstrukturering af selskaber

Hos Nørregaard Advokatfirma bistår vi løbende med hjælp og vejledning hvis dit selskab skal omstruktureres. En omstrukturering af dit selskab kan ske på mange måder. Det er vigtigt man som ejer af et selskab får gennemført en omstrukturering korrekt. En forkert gennemførelse kan medvirke til, at man kan komme til at betale avanceskat under omstruktureringen i stedet for at udskyde denne til en senere beskatning.

Vi anbefaler hos Nørregaard Advokatfirma at man rådgiver sig med sin advokat og revisor inden man igangsætter en omstrukturering.

Hvad er omstrukturering?

En omstrukturering kan bestå af flere forskellige elementer alt efter den oprindelige virksomhedsform og ønsket til den færdige konstruktion. En omstrukturering kan være:

  • Omdannelse fra personligt ejet virksomhed til kapitalselskab (ApS eller A/S)
  • Omdannelse af et selskab fra ApS til A/S
  • Ændring af ejer struktur, fx etablering af et holdingselskab ved en anpartsombytning eller tilførsel af aktiver
  • Spaltning af et selskab
  • Fusion af flere selskaber
  • En kombination af de ovenfor nævnte elementer

Udnyt regler om omstrukturering i de rette situationer

Omstrukturering kan anvendes i mange tilfælde. Dog er der tilfælde hvor omstrukturering effektivt kan anvendes til at lette fx et generationsskifte, optagelse af en ny medejer, udskillelses af en aktivitet fra anden drift, spredning af risiko m.m. Den rette rådgivning kan gøre sådanne processer langt lettere og kan udskyde og dermed indirekte spare en masse omkostninger umiddelbart.

Gennemførelse af de rette processer tager tid, hvorfor essentiel planlægning og sparring med kompetent rådgiver er vigtigt for en god proces.

Oprettelse af et holdingselskab og dermed en holdingkonstruktion er en meget normal proces, som kan medføre en betydelig skatteindkapsling og dermed skatteudskydelse.

Udskyd skat – skattefri omstrukturering

Gennemføres en omstrukturering struktureret og med den rette rådgivning, vil man som virksomheds ejer i det fleste tilfælde kunne gennemføre omstruktureringen af selskabet ved hjælp af regler, der medfører at omdannelsen betragtes som skattefri. I virkeligheden udskydes skattebetalingen til et senere tidspunkt, idet enhver omstrukturering reelt betragtes som et salg, der medfører avancebeskatning hos den oprindelige ejer.

Derfor er det nødvendigt at få korrekt rådgivning således man som ejer er bekendt med hvordan og hvornår en eventuel skattebetaling udløses. Nogen gange giver det også god mening at gennemføre en omstrukturering med betaling af skat, da det økonomisk bedst kan svare sig i den konkrete situation.

Undgå faldgrupperne

Idet enhver omstrukturering reelt er et salg vil man oftest udløse avancebeskatning hos den oprindelige ejer. Selskabet skal derfor omstruktureres på den rette måde, ligesom virksomhedsejeren skal være bekendt med de gældende skatteregler såfremt man ønsker at anvende fx regler om skattefri omstrukturering af selskaber.

I dag arbejder man med forskellige værnsregler hvis sigte er at undgå skattespekulation. Dog kan man utilsigtet komme til at bryde disse regler, hvorfor en uheldig handling kan medføre at en hel konstruktion bliver betragtet som skattepligtig og dermed udløser avancebeskatning. 

Der er lukket for kommentarer.