Regler om hurtig ”fast track”-overdragelse af nødlidende virksomheder virker!

I foråret 2021 trådte nye, forbedrede rekonstruktionsregler i kraft. Baggrunden for reglerne er, at mange små og mellemstore virksomheder, ikke mindst som følge af covid-19, oplever økonomiske vanskeligheder. Reglerne forbedrer mulighederne for, at virksomheder, der er levedygtige, men har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at blive erklæret konkurs.

De nye regler gælder for alle virksomheder og uafhængigt af, om de økonomiske problemer kan kobles sammen med covid-19.

Med de nye regler er indført en mulighed for hurtigt og effektivt at søge en virksomhedsoverdragelse gennemført, når dette vurderes hensigtsmæssigt for at bevare værdien af en ellers sund virksomhed.

Tidligere har en ”hurtig” rekonstruktion efter konkurslovens regler i praksis været oplevet som en dyr og langsommelig proces, som har ført til, at virksomheder i givet fald er søgt overdraget op til eller under en konkurs med en større risiko for fejltagelser og værditab.

De nye regler understøtter en meget hurtig proces, hvor muligheden for en hurtig og ansvarlig virksomhedsoverdragelse afdækkes og i givet fald effektueres.

Nørregaard Advokatfirma har netop bistået med en særdeles vellykket proces, hvor en virksomheds driftsmidler, lokaler og medarbejdere blev overdraget til en tredjemand, der som følge af fast track-processen kunne nå at få drift og indtjening med fra den i branchen attraktive vinterferieuge.

Herved blev fastholdt en sund aktivitet, og adskillige arbejdspladser blev reddet samtidig med, at kreditorerne opnåede en væsentlig bedre dækning end det, der forventeligt var opnået ved en konkurs.

De nye regler giver både medarbejdere og virksomhedskøber en bedre position i forhold til ubetalte lønkrav, hvilket i sidste ende også må forventes at stille virksomhedens kreditorer bedre.

Det er glædeligt at erfare, at reglerne til fulde virker i praksis til gavn for alle interessenter i og omkring en økonomisk og likviditetsmæssigt nødlidende (men i øvrigt sund og god) virksomhed.

Såfremt du ønsker at vide mere eller ønsker hjælp til en rekonstruktionsløsning, så kontakt os på telefon 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.