Regler om hurtig ”fast track”-overdragelse af nødlidende virksomheder virker!

I foråret 2021 trådte nye, forbedrede rekonstruktionsregler i kraft. Baggrunden for reglerne er, at mange små og mellemstore virksomheder oplever økonomiske vanskeligheder. Ikke mindst som følge af covid-19. Reglerne forbedrer mulighederne for, at levedygtige virksomheder der har forbigående økonomiske vanskeligheder, kan videreføres i stedet for at gå konkurs.

De nye regler gælder for alle virksomheder og uafhængigt af, om de økonomiske problemer kan kobles sammen med covid-19.

Med de nye regler er indført en mulighed for hurtigt og effektivt at søge en virksomhedsoverdragelse gennemført. Dog kun når dette vurderes hensigtsmæssigt for at bevare værdien af en ellers sund virksomhed.

“Fast track”-overdragelse er en hurtig proces

Tidligere har en ”hurtig” rekonstruktion efter konkurslovens regler i praksis været oplevet som en dyr og langsommelig proces. Det har ført til, at virksomheder i givet fald er søgt overdraget op til eller under en konkurs med en større risiko for fejltagelser og værditab.

De nye regler understøtter en meget hurtig proces, hvor muligheden for en hurtig og ansvarlig virksomhedsoverdragelse afdækkes og i givet fald effektueres.

Nørregaard Advokatfirma har netop bistået med en særdeles vellykket proces. Her blev en virksomheds driftsmidler, lokaler og medarbejdere blev overdraget til en tredjemand, der som følge af fast track-processen kunne nå at få drift og indtjening med fra den i branchen attraktive vinterferieuge.

Herved blev fastholdt en sund aktivitet, og adskillige arbejdspladser blev reddet. Samtidig opnåede kreditorerne en væsentlig bedre dækning end det, der forventeligt var opnået ved en konkurs.

De nye regler giver både medarbejdere og virksomhedskøber en bedre position i forhold til ubetalte lønkrav. I sidste ende også må det forventes også at stille virksomhedens kreditorer bedre.

Det er glædeligt at erfare, at reglerne til fulde virker i praksis til gavn for alle interessenter i og omkring en økonomisk og likviditetsmæssigt nødlidende (men i øvrigt sund og god) virksomhed.

Såfremt du ønsker at vide mere eller ønsker hjælp til en rekonstruktionsløsning, så kontakt os på telefon 88 93 95 00 eller e-mail post@ngaf.dk

Seneste indlæg

Advokatsekretær søges!

Bedste arbejdsplads haves! Har du talent og interesse for juridisk sagsbehandling på højt niveau? Drømmer du om at udfolde dig

Læs mere »

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.