Retssager – advokatvalg, når man går efter at vinde

Nørregaard Advokatfirma har stor erfaring med behandling af tvister.

Vi varetager alle former for tvister. Herunder sager for byretterne, Landsretterne, Højesteret, Landsskatteretten samt øvrige klage-, anke- og voldgiftsnævn.

Vores høje faglige niveau giver altid klienten de bedste forudsætninger for at få medhold.

Som det første fokuserer vi altid på at give klienten et fuldstændigt overblik over sagens procesrisiko og øvrige væsentlige aspekter, som altid knytter sig til beslutningen om at føre en retssag.

Dette kan være både juridiske aspekter samt økonomiske og kommercielle overvejelser.

Er din retssag stærk eller svag?

Det er afgørende for os, at få en ordentlig forventningsafstemning. Det indebærer, at vores klienter ved, om de har en ”stærk” eller ”svag” sag.

Er der mulighed for at få omkostningerne dækket af tredjemand, sørger vi for, at klienten tager dette med i overvejelsen. Det giver sjældent mening at føre en procesrisikabel sag, som tillige er omkostningstung for klienten. Derimod kan det godt give mening at føre en vanskelig sag, hvis man får alle eller størstedelen af omkostningerne dækket af tredjemand.

Derfor betragter vi det som en kerneydelse, at klienten får et fuldstændigt overblik over sagen. Således at man kan træffe en velovervejet beslutning om, hvorvidt sagen skal føres. Herunder om procesrisikoen står mål med sagens omkostninger.

Vores rådgivning tager derfor ikke kun udgangspunkt i at føre sagen til dørs, men særligt at give en ærlig og korrekt vurdering af sagen.

Hertil beskæftiger vi os dagligt med en bred vifte af privat- og erhvervsretlige fagområder, hvorfor klienten altid er sikret en fyldestgørende varetagelse af sagen, herunder tillige med de aspekter, som kan være forbundet med relevante kommercielle overvejelser.

Endeligt sikrer vores store proceserfaring, at vores klienter altid får den bedste juridiske varetagelse af sagen, samt at alle relevante beviser og alle væsentlige elementer bliver taget i betragtning, sådan at klienten får den største sandsynlighed for at få medhold.