Testamente – rådgivning med afsæt i den konkrete situation

Mange tænker, at ”vi må også få set på det med testamente” – andre har fået oprettet testamente, men tingene har ændret sig, så en ”opdatering” er nødvendig.

For mange er det væsentligt at få overvejet relevansen af at få udarbejdet et testamente og ikke mindst at få rådgivning om de muligheder, som man har med et godt gennemtænkt testamente.

Testamente fra nettet eller konkret rådgivning

Der er en stadig større tendens til at man søger at finde en skabelon til et testamente på internettet og så selv får udarbejdet sit testamente herudfra. Det er en naturlig udvikling efterhånden som bl.a. internettet kan gøre alle mere selvhjulpne.

Hos Nørregaard Advokatfirma oplever vi, at vores klienter stort set altid har konkrete spørgsmål og forhold, som ikke ville kunne håndteres ved at indtaste sit eget testamente via eksempelvis nettet.

Det væsentlige ved vores hjælp i forbindelse med udarbejdelse af testamentet er rådgivningen om indholdet og selvsagt ikke en tekstmæssig skabelon, som man tager afsæt.

Lovgivningen er langt henad vejen bygget således op, at lovens almindelige regler søger at tage højde for det, som de fleste formentlig ønsker, men overlader herefter en del ”konkrete tilpasninger” til de enkelte.

Sådan er det også med testamenter, og det er netop rådgivningen om indholdet af de konkrete tilpasninger, som man foretager i et testamente, som er det væsentlige. Her er en god drøftelse af den enkeltes konkrete situation og rådgivning herudfra afgørende – det hjælper Nørregaard Advokatfirma med, og det er vi ret gode til.

Der er lukket for kommentarer.