Speciale

Testamente

Ved oprettelse af et testamente er du med til selv at bestemme, hvem der skal arve efter dig. Har du ikke et gyldigt testamente ved tidspunktet for din død, bestemmer arveloven, hvordan dine værdier skal fordeles.

Der er tre former for testamenter. De er henholdsvis et nødtestamente, et vidnetestamente og et notartestamente.

Et nødtestamente er et midlertidigt testamente, som du hurtigere end de andre to kan oprette. Det gælder f.eks. akut sygdom eller andre nødstilfælde. Der er ikke nogen særlige krav til udformningen af dette. Det kan f.eks. skrives ned på et stykke papir eller i en e-mail eller optages på en telefon. Nødtestamenter laves ofte på dødslejet eller ved pludselig sygdom. Det er derfor ikke længere gyldigt, hvis det i tre måneder eller længere har været muligt at oprette et vidne- eller notartestamente.

Et vidnetestamente er et testamente, der alene underskrives af dig og to uvildige vidner. De to vidner skal være til stede på samme tid og må ikke fremgå af testamentet, da de skal være neutrale i forhold til testamentets indhold. Yderligere skal begge vidner være myndige og ved deres fulde fornuft på tidspunktet for underskriften.

Den sidste type testamente, et notartestamente, er det mest udbredte. Dette testamente skal vedkendes og underskrives for en notar og der kan således ikke efteropfølgende opstå tvivl om testamentets ægthed. Fordelen ved denne type testamente er, at testamentet opbevares hos notarialkontorerne og sendes direkte til skifteretten ved dit dødsfald.

I arveloven er der en bestemmelse om tvangsarv. Det betyder, at en del af din formue skal gå til din ægtefælle og dine livsarvinger.

Den resterende del, som du frit kan disponere over, blandt andet med et testamente, kaldes friarv.

Hvis du har en ægtefælle og/eller efterkommere, kaldes de tvangsarvinger, og de har til sammen krav på ¼ af din arv. Det vil sige, at de resterende ¾, altså friarven, kan fordeles, som du ønsker.

Hvis du hverken har en ægtefælle eller efterkommere, kan du frit bestemme over hele din arv i et testamente.

Der ses en stigende tendens til, at man finder en skabelon på nettet og udarbejder sit testamente herudfra. Hos Nørregaard Advokatfirma oplever vi dog, at vores klienter stort set altid har konkrete spørgsmål eller forhold, der ikke kan håndteres ved at indtaste sit eget testamente på internettet. Lovgivningen er langt hen ad vejen bygget op således, at lovens almindelige regler tager afsæt i det, de fleste formentlig ønsker, men at der er mindre tilpasninger, som er op til den enkelte. Dette gælder også testamenter, og vores erfaring er, at man ved drøftelser om den enkeltes situation og konkret rådgivning får et langt bedre slutresultat.

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.