Medarbejdere

Jeppe Nørregaard

Advokat (L) / partner

Ansættelsesret
Bestyrelsesarbejde
Entrepriseret
Erhvervsejendomme –
køb/salg/leje
Generationsskifte
Inkasso og tvangsauktioner
Insolvens
Kontrakter
Køb og salg af ejendom
Køb og salg af virksomhed
Rets- og voldgiftssager
Selskabsret
Sportsret
Testamenter og ægtepagter

Kathrine Furman Ruhnau

Advokat / partner

Køb og salg af fast ejendom
Retssager
Selskabsret
Testamenter og ægtepagter
Ansættelsesret
Foreningsret
Køb og salg af virksomheder
Insolvens

 

Ida Buhl Alsgren

Advokat

Privatrådgivning
Insolvens
Køb og salg af fast ejendom
Generel erhvervsrådgivning
Entrepriseret

 

Vibeke Struntze

Juridisk sagsbehandler

Ejendomshandler
Ejendomsadministration
Bestyrelsessager
Selskabsret

Heidi Jensen Hvass

Juridisk sagsbehandler

Konkursboer
Retssager
Dødsbo
Inkasso
Ægtepagt/Testamenter

Michella Grube Sørensen

Jurastuderende