Oversigt over nyheder

Bliv opdateret med juridiske nyheder

Nyt lovforslag: Registrering af arbejdstid skal være lovpligtigt

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om pligtmæssig registrering af arbejdstid. Lovforslaget, som er fremsat, lægger op til, at virksomheder skal forpligtes til at oprette et tidsregistreringssystem, hvor medarbejdernes daglige arbejdstid registreres. Systemet, som oprettes, skal efter lovforslaget være objektivt, pålideligt

Læs mere »

Afgørelse fra Østre Landsret understreger vigtigheden af løbende at være opmærksom på offentlige registreringer (på CVR.dk) vedrørende kapitalselskaber 

Sagen kort fortalt: I foråret 2021 solgte et selskab en erhvervsandel. En ejendomsadministrator håndterede overdragelsen og betalingen af købesummen. Erhvervsstyrelsen besluttede den 20. august 2021 at tvangsopløse det sælgende selskab. Samme dag blev denne beslutning registreret i Erhvervsstyrelsens system (CVR),

Læs mere »

NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023. Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne

Læs mere »

Info til alle boligudlejere

Den nye ”standardlejekontrakt” til anvendelse ved udlejning af bolig er klar. Den nye typeformular kan findes her: https://im.dk/Media/637975266439744626/Typeformular%20A%20inkl%20felter-ua.pdf ”Standardlejekontrakten”, som også er kaldet typeformular A10 er opdateret, sådan at den er i overensstemmelse med den nye lejelov, som trådte i

Læs mere »

Nyt lovforslag: Registrering af arbejdstid skal være lovpligtigt

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om pligtmæssig registrering af arbejdstid. Lovforslaget, som er fremsat, lægger op til, at virksomheder skal forpligtes til at oprette et tidsregistreringssystem, hvor medarbejdernes daglige arbejdstid registreres. Systemet, som oprettes, skal efter lovforslaget være objektivt, pålideligt

Læs mere »

Afgørelse fra Østre Landsret understreger vigtigheden af løbende at være opmærksom på offentlige registreringer (på CVR.dk) vedrørende kapitalselskaber 

Sagen kort fortalt: I foråret 2021 solgte et selskab en erhvervsandel. En ejendomsadministrator håndterede overdragelsen og betalingen af købesummen. Erhvervsstyrelsen besluttede den 20. august 2021 at tvangsopløse det sælgende selskab. Samme dag blev denne beslutning registreret i Erhvervsstyrelsens system (CVR),

Læs mere »

NYE REGLER OM ANSÆTTELSESBEVIS OG ARBEJDSVILKÅR

Den 11. maj 2023 vedtog Folketinget lovforslag om ændringer i de krav, der stilles til arbejdsgivere i relation til medarbejdernes ansættelsesvilkår. Forslaget træder i kraft den 1. juli 2023. Lovforslaget, der implementerer EU’s Arbejdsvilkårsdirektiv (direktiv 2019/1152), stiller med de vedtagne

Læs mere »

Info til alle boligudlejere

Den nye ”standardlejekontrakt” til anvendelse ved udlejning af bolig er klar. Den nye typeformular kan findes her: https://im.dk/Media/637975266439744626/Typeformular%20A%20inkl%20felter-ua.pdf ”Standardlejekontrakten”, som også er kaldet typeformular A10 er opdateret, sådan at den er i overensstemmelse med den nye lejelov, som trådte i

Læs mere »
Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.