Speciale

Rets- og voldgiftssager

Nørregaard Advokatfirma bistår i alle typer af tvistbehandling, herunder bl.a. rets- og voldgiftssager, sager for klagenævn, skelforretninger m.m.

Vores erfaring, høje faglige niveau og evne til at indleve sig i vores klienters forhold gør, at vi kan formidle sagen bedst muligt og på den måde yde den bedste repræsentation af vores klienter.

Vi bistår gerne, hvad end du er sagsøger eller sagsøgte i en retssag, klager eller indklagede i en voldgiftssag, eller hvis du har brug for en voldgiftsdommer.

En retssag er den “almindelige” og tæt lovregulerede måde at afklare uenigheder og tvister på. Sagerne løses ved de almindelige domstole, som består af byret, landsret og højesteret.

En voldgiftssag adskiller sig fra en retssag ved, at sagens parter på forhånd har aftalt, at uenigheden skal løses ved voldgift frem for de almindelige domstole. En voldgiftsret sammensættes ud fra parternes aftale. Man taler typisk enten om “institutionel voldgift” (hvor voldgiftsretten reguleres af på forhånd kendte regelsæt, som f.eks. Dansk Voldgiftsinstitut eller ICC) eller “ad hoc”-voldgift, hvor voldgiftsretten og reglerne herfor fastsættes fra sag til sag. Karakteristisk for voldgiftssager er også, at voldgiftsdommeren/dommerne udpeges fra sag til sag og ofte opereres med en konstellation af 3 dommere, hvor hver part har udpeget en dommer, og den tredje dommer udpeges uafhængigt af parterne.

Af fordele ved voldgiftssager fremhæves ofte, at sagerne behandles hurtigere og kun af én instans. Ligeledes fremhæves ofte, at dommerne ofte er særligt dygtige til netop de forhold, som sagen drejer sig om. Yderligere kan man opnå en større grad af fortrolighed ved, at sagen behandles ved voldgift. Parter fra forskellige lande vil ofte anse en voldgift placeret i et tredjeland, som værende mest neutralt.

En ulempe ved voldgift er, at man selv skal afholde alle omkostningerne herunder aflønning af dommerne, lokaler m.v. Man kan – afhængigt af udfaldet – se det som en ulempe, at en voldgiftskendelse (afgørelsen i en voldgiftssag) ikke kan ankes til nogen højere instans.

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.