Nye regler for kapitalejerlån fra 1. januar 2017

Nye regler for kapitalejerlån fra 1. januar 2017

Folketinget vedtog den 1. december 2016 lov om ændring af selskabsloven. Lovændringen indebærer en bredere mulighed for at yde økonomisk bistand til blandt andet kapitalejere og ledelsesmedlemmer, men man bør dog fortsat have øje for de skattemæssige konsekvenser.

Bredere adgang for kapitalejerlån

Loven indeholder blandt andet en ændring af selskabslovens § 210, der betyder, at kapitalselskaber efter den 1. januar 2017 har mulighed for lovligt at yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer, såfremt en række betingelser er opfyldt. Loven indebærer endvidere, at visse ulovlige kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017 kan lovliggøres.

Formålet er at skabe øget fleksibilitet for danske selskaber set i forhold til reguleringen i andre EU-lande, så danske selskaber ikke er underlagt strammere rammeregulering end selskaberne i de lande, vi sammenligner os med.

Betingelserne for at selskabet vil kunne yde den økonomiske bistand, herunder yde lån eller stille midler til rådighed til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl. er:

  • Lånet skal rummes inden for selskabets frie reserver
  • Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår
  • Beslutningen skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen
  • Beslutningen må først træffes, efter selskabets første årsrapport er aflagt.

Pas dog på

Det er dog værd at bemærke, at der er med ovenstående lovændring alene er tale om, at kapitalejerlån under visse betingelser bliver lovligt selskabsretligt. Loven indebærer derimod ikke en ændring i skattereglerne vedrørende kapitalejerlån, og en kapitalejer, der låner penge i sit selskab, bliver derfor beskattet af lånet, hvis betingelserne herfor i ligningslovens § 16 E er opfyldt.

Nørregaard mener, at det er vigtigt, at de skattemæssige konsekvenser undersøges nøje, forinden der ydes lån til kapitalejere m.fl., eller inden et eksisterende kapitalejerlån lovliggøres selskabsretligt.

Kontakt os gerne for yderligere information.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.