Nye regler for kapitalejerlån fra 1. januar 2017

Nye regler for kapitalejerlån fra 1. januar 2017

Folketinget vedtog den 1. december 2016 lov om ændring af selskabsloven. Lovændringen indebærer en bredere mulighed for at yde økonomisk bistand til blandt andet kapitalejere og ledelsesmedlemmer, men man bør dog fortsat have øje for de skattemæssige konsekvenser.

Bredere adgang for kapitalejerlån

Loven indeholder blandt andet en ændring af selskabslovens § 210. Ændringen betyder, at kapitalselskaber efter den 1. januar 2017 har mulighed for lovligt at yde lån til kapitalejere og ledelsesmedlemmer. Dog såfremt en række betingelser er opfyldt. Loven indebærer endvidere, at visse ulovlige kapitalejerlån ydet før 1. januar 2017 kan lovliggøres.

Formålet er at skabe øget fleksibilitet for danske selskaber set i forhold til reguleringen i andre EU-lande. På den måde er danske selskaber ikke er underlagt strammere rammeregulering end selskaberne i sammenligningslande.

Betingelserne for at selskabet vil kunne yde den økonomiske bistand, herunder yde lån eller stille midler til rådighed til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl. er:

  • Lånet skal rummes inden for selskabets frie reserver
  • Lånet skal ydes på sædvanlige markedsvilkår
  • Beslutningen skal enten træffes af generalforsamlingen eller af selskabets centrale ledelsesorgan efter bemyndigelse fra generalforsamlingen
  • Beslutningen må først træffes, efter selskabets første årsrapport er aflagt.

Pas dog på

Det er dog værd at bemærke, at der er med ovenstående lovændring alene er tale om, at kapitalejerlån under visse betingelser bliver lovligt selskabsretligt. Loven indebærer derimod ikke en ændring i skattereglerne vedrørende kapitalejerlån, og en kapitalejer, der låner penge i sit selskab, bliver derfor beskattet af lånet, hvis betingelserne herfor i ligningslovens § 16 E er opfyldt.

Nørregaard mener, at det er vigtigt, at de skattemæssige konsekvenser undersøges nøje, forinden der ydes lån til kapitalejere m.fl., eller inden et eksisterende kapitalejerlån lovliggøres selskabsretligt.

Kontakt os gerne for yderligere information.

Seneste indlæg

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.