Nye regler om brug af e-mails i lejeforhold

Nye regler om digital kommunikation mellem lejer og udlejer er vedtaget.

Tidligere måtte udlejer og lejer kun kommunikere via varige digitale medier (såsom e-mail), hvis der forelå en særskilt aftale herom.

Efter de nye regler – som trådte i kraft den 1. januar 2018 – er det nu valgfrit for parterne, hvilken skriftlig kommunikationsform de ønsker at benytte. Det står således frit for at benytte digital kommunikation, uden at der foreligger en særskilt aftale herom.

Både udlejer og lejer har dog mulighed for at frabede sig digital kommunikation. Hvis enten udlejer eller lejer er fritaget for digital post i almindelighed, kan meddelelser naturligvis ikke fremsendes med digital post til denne.

Der er enkelte tilfælde, hvor digital kommunikation ikke er tilladt. Det gælder ved udlejers opsigelse, og ved påkrav efter lejerens misligholdelse. Parterne kan heller ikke aftale, at der kan benyttes digital kommunikation i disse to tilfælde.

Lovændringen tydeliggør endvidere reglerne for brug af digital kommunikation i forbindelse med ind- og fraflytningssyn, idet det efter lovændringen er fastslået, at udlejer har ret til at udleveren rapporten digitalt.

Endeligt medfører lovændringen, at udlejers tilbudspligt kan opfyldes ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform.

Hvis du vil vide mere om digital kommunikation mellem lejer og udlejer, eller har du spørgsmål til lejeloven generelt, er du altid velkommen til at kontakte Nørregaard Advokatfirma på post@ngaf.dk.

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.