Nyt lovforslag: Registrering af arbejdstid skal være lovpligtigt

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om pligtmæssig registrering af arbejdstid.

Lovforslaget lægger op til, at virksomheder skal forpligtes til at oprette et tidsregistreringssystem, hvor medarbejdernes daglige arbejdstid registreres. Systemet skal efter lovforslaget være objektivt, pålideligt og tilgængeligt, og systemet skal understøtte og sikre, at de regler, der allerede i dag gælder for hviletid, maksimal ugentlig arbejdstid m.v. overholdes.

Lovforslaget stiller endvidere krav om, at medarbejderne selv skal have mulighed for at kunne tilgå alle registreringer om egne arbejdstider. Imidlertid stilles der ikke krav om, at systemet nødvendigvis skal være digitalt.

Der er lagt op til, at der skal gælde enkelte undtagelser til kravet om tidsregistreringssystem, men for størstedelen af de danske arbejdsgivere må det forventes, at kravet vil blive aktuelt.

Det forventes, at lovforslaget vedtages og træder i kraft fra den 1. juli 2024.

Seneste indlæg

Advokatsekretær søges!

Bedste arbejdsplads haves! Har du talent og interesse for juridisk sagsbehandling på højt niveau? Drømmer du om at udfolde dig

Læs mere »

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.