Fagområder

Nørregaard advokatfirma er selv iværksættere og har gennem mange år hjulpet mange virksomhedsejere til at træffe de rigtige valg omkring mange forhold.

Nørregaard advokatfirma bistår blandt andet med at rådgive om:

  • Valg af selskabsform – se vores videoer.
  • Kontakt til banker og investorer
  • Indgåelse af samarbejdsaftaler
  • Salgs- og leveringsbetingelser

Nørregaard advokatfirma bistår nye og kommende boligejere med hele processen omkring køb og salg af fast ejendom. Vi kan yder rådgivning inden for:

  • Køb og salg af huse, lejligheder og andelsboliger
  • Køb og salg af byggegrunde
  • Entrepriseaftaler i forbindelse med køb af byggegrunde
  • Køb og salg af landbrugsejendomme
  • Køb og salg af erhvervs- og udlejningsejendomme

Vi forestår skødeskrivning m.m. men vigtigst af alt, er vi en uvildig part som sætter stor ære i at yde rådgivning. Vores ydelse kan ikke sammenlignes med standard skøde skrivning, da vi ganske enkelt tilbyder en anden ydelse. Vi laver ikke standard løsninger, da vi ganske enkelt ikke tror på det. Vi tror på resultater og løsninger.

Nørregaard advokatfirma’s kerne område er rådgivning til virksomheder og dens ejere. Vi er selv virksomhedsejere og iværksættere og har erfaring fra et stort antal af virksomheder som vi løbende bistår. Vores rådgivninger er resultatorienteret, målrettet med en kommerciel vinkel. Særligt den kommercielle del anser vi som en meget vigtig del af vores rådgivning. Vores opgave er at hjælpe vores klienters virksomheder med vækst og udvikling. Vi tror på resultater og løsninger.

Nørregaard advokatfirma har gennem en årrække bistået entreprenører, bygherrer og rådgiverer i den komplicerede og til tider vanskelige proces der oftest opstår i entrepriseforhold.

Vi tilbyder tillige undervisning i gængse regler og principper og kan skræddersy forløb til vores klienter ligesom vi holder gå-hjem-møder herom.

Vi er hjemmevante i AB 92, ABT 93 m.m. og kan rådgive om de juridiske, men også kommercielle forhold, der tit opstår i processen. Vi afdækker løbende vores klients risiko – men hele tiden med målet for øje – at afslutte en god entreprise og få det bedste resultat for alle involverede parter. Vi tror på resultater og løsninger.