Sidste udkald for 15%-reglen

15%-reglen

Mange kender til reglen om, at nærtstående kan overdrage fast ejendom til +/- 15% af den seneste offentlige ejendomsvurdering, og herved kan der være gave- eller boafgift at spare.

Reglen har været en del i vælten i de senere år, idet skattemyndighederne har udfordret reglen i den forstand, at man har afvist at anvende reglen, når skattemyndighederne har ment, at der har foreligget ”særlige omstændigheder”, som fører til, at den offentlige ejendomsvurdering ikke har været retvisende.

Det har ført til flere retssager og som vi tidligere har berettet om, så har Højesteret flere gange holdt fast i, at ”særlige omstændigheder” også skal forstås som reelt særlige omstændigheder. Se vores artikel herom her: https://noerregaard-advokatfirma.dk/nyheder/252-15-reglen-lever-fortsat.

 

Ny 20%-reglen

I september sidste år blev 15%-reglen ændret i den forstand, at det hidtidige værdiansættelsescirkulære fra 1982 på flere punkter blev ændret. Den væsentligste ændring er, at man går fra en grænse på +/- 15% til en grænse på +/- 20% i forhold til ejendomsvurderingen – altså den grænse indenfor hvilken skattemyndighederne skal acceptere en værdiansættelse, dog fortsat medmindre der foreligger særlige omstændigheder, og dette begreb skal forstås som tidligere, og som fastlagt gennem de tidligere afgørelser.

20% af hvad?

I sammenhængen er det væsentligt at notere sig, at de nye regler, som formelt gælder fra den 15. oktober 2021, hænger snævert sammen med det nye vurderingssystem, og således har reglerne først virkning for overdragelser, som foretages på et tidspunkt, hvor ejendomsvurdering efter de nye regler er modtaget.

 

Sidste udkald i forhold til de ”gamle vurderinger”

Eftersom de nye vurderinger forventes at ligge noget højere end de hidtidige vurderinger, kan der være interesse i at nå at handle en ejendom til 15%-reglen, da den samlede ”nedsatte” værdi således forventeligt vil være lavere end ved anvendelsen af 20%-reglen kombineret med de nye vurderinger.

Står du overfor en fremtidig overdragelse af fast ejendom til en nærtstående er det derfor vigtigt at have den nye regel for øje.

Nørregaard Advokatfirma står klar til at besvare spørgsmål eller bistå dig/eller din virksomhed i relation til både den afgående 15%-regel og den nye 20%-regel, herunder en uddybende drøftelse om reglens anvendelse i dit tilfælde. Du er velkommen til at kan kontakte os på telefon: 88 93 95 00 eller e-mail: post@ngaf.dk

 

Seneste indlæg

Vi bruger cookies for at give dig den bedste oplevelse på vores websted. Du kan finde ud af mere om, hvilke cookies vi bruger:
Nødvendige
Påkrævede cookies hjælper med at gøre webstedet brugbart ved at aktivere grundlæggende funktioner, f.eks. Diasfunktioner, og sikre fuld adgang til alle sider på vores websted. Hjemmesiden fungerer ikke optimalt uden disse cookies. Vi har betragtet disse som betalte og lagres derfor uden forudgående samtykke.
Expires
1 year
Name
wordpress_[hash]
Data processor
System
Purpose
On login, WordPress uses the wordpress_[hash] cookie to store your authentication details.
Plicy
Expires
1 year
Name
wordpress_logged_in_[hash]
Data processor
System
Purpose
After login, WordPress sets the wordpress_logged_in_[hash] cookie, which indicates when you’re logged in, and who you are, for most interface use.
Plicy
Expires
1 year
Name
wp-settings-{time}-[UID]
Data processor
System
Purpose
This is used to customize your view of admin interface, and possibly also the main site interface.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_email_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
comment_author_url_{HASH}
Data processor
System
Purpose
When visitors comment on your blog, they too get cookies stored on their computer.
Plicy
Expires
1 year
Name
cookie_settings
Data processor
System
Purpose
Used to set your cookie settings
Plicy

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Gå ikke glip af nyheder fra Nørregaard Advokatfirma. Send os din e-mail.