Godt nyt til virksomheder i likviditetskrise!

Nye regler om rekonstruktion kan hjælpe virksomheder, som er likviditetsmæssigt udfordret, godt videre

 

Nye muligheder for at sikre fortsat drift hos økonomisk pressede virksomheder med vedtagelsen af regler om forebyggende rekonstruktion

Den 9. juni 2022 vedtog Folketinget et lovforslag, der skal sikre, at erhvervsdrivende har mulighed...

Dødsboer bliver (lidt) digitale

Danmarks Domstole udruller til efteråret en digital skifteportal, hvilket bl.a. betyder, at krav i dødsboer kan tilgås og anmeldes digitalt!

Der er den 30. marts 2022 fremsat lovforslag, som hvis det vedtages indebærer udrulningen af domstolenes digitale skifteportal.

Af lovforslaget fremgår, at tanken er, at skifteretten, kontaktpersonen og/el...

Lovforslag om permanent udskydelse af frist for indlevering af årsregnskab fremsat

Den 6. april 2022 har erhvervsministeren fremsat lovforslag om udskydelse af fristen for indlevering af årsregnskab.

Hvis lovforslaget vedtages, vil fristen for indlevering af årsregnskab fremadrettet lyde på 6 måneder fra regnskabsårets udløb i stedet for den nugældende frist på 5 måneder. 

Det betyder f.eks. at årsrapporten for de virksomheder, som f...