Nyt 2-årigt huslejeloft træder i kraft den 30. september 2022 og begrænser huslejestigninger for beboelseslejemål med aftalt regulering efter nettoprisindekset

Den 22. september 2022 vedtog Folketinget lovforslag om huslejeloft, der træder i kraft den 30. september 2022. Med ikrafttrædelsen sættes der et maksimum på 4% for den mulige årlige huslejestigning for beboelseslejemål, der reguleres efter nettoprisindekset. Forslaget er vedtaget i medfør af den boligpolitiske aftale om ”Initiativer til modvirkning af store lejestigninger”, der blev...

Info til alle boligudlejere

Den nye ”standardlejekontrakt” til anvendelse ved udlejning af bolig er klar.

Den nye typeformular kan findes her:

Godt nyt til virksomheder i likviditetskrise!

Nye regler om rekonstruktion kan hjælpe virksomheder, som er likviditetsmæssigt udfordret, godt videre

 

Nye muligheder for at sikre fortsat drift hos økonomisk pressede virksomheder med vedtagelsen af regler om forebyggende rekonstruktion

Den 9. juni 2022 vedtog Folketinget et lovforslag, der skal sikre, at erhvervsdrivende har mulighed...